Energie

Iedereen is het eens over de nut en noodzaak van energiebesparing en energietransitie. In 2020 willen we ruim 40% van onze energie duurzaam opwekken en/of hebben gereduceerd. Installatietechniek biedt de oplossing voor energiebesparing en is de sleutel voor een duurzame toekomst.

Samenwerking topprioteit bij Engels installatieavontuur

Door Leertouwer b.v. In Efficient gebruik fossiele brand- en grondstoffen
Samenwerking topprioteit bij Engels installatieavontuur

Nieuw hotel in het Amstelkwartier met 25% gerecycled materiaal

Door Wolter &… In Efficient gebruik fossiele brand- e...
Nieuw hotel in het Amstelkwartier met 25% gerecycled materiaal