Allerhoogste eisen voor uitbreiding Anne Frank Huis

Allerhoogste eisen voor uitbreiding Anne Frank Huis

  • Lees ook: Puzzelen op de vierkante meter bij het Anne Frank Huis

Het Anne Frank Huis in Amsterdam ondergaat momenteel een grote verbouwing. De naastgelegen studentenappartementen worden bij het museum getrokken en omgebouwd tot kantoorruimtes. ‘De nieuwe technische installaties in de dagboekzaal en ook het depot van het museum voldoen straks aan de allerhoogste eisen om de kwaliteit van de museumstukken langdurig te kunnen borgen.’

Het beroemde voor- en achterhuis waar Anne Frank en haar familie tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten ondergedoken trekt jaarlijks bijna 1,3 miljoen mensen vanuit de hele wereld. De Anne Frank Stichting wilde vanwege die groeiende bezoekersaantallen graag meer plek kunnen bieden voor onder andere educatieve ontvangsten.

Pittige uitdaging

De studentenkamers in het naastgelegen pand zijn daarom bij het museum getrokken. Hier komen straks de kantoren, zodat er in het huidige museum meer ruimte ontstaat voor ontvangsten, een nieuwe museale route en een groter entreegebied. Tijdens de verbouwing blijft het museum echter gewoon open. Een pittige uitdaging voor aannemer Salverda Bouw en installateurs Breman Utiliteit en SDR Elektrotechniek.

Anne-Frank-Huis-tentoonstelling
Copyright Anne Frank Huis, fotograaf: Cris Toala Olivares.

Breman Utiliteit uit Zwolle is verantwoordelijk voor de installatiewerkzaamheden, waaronder de installatie in die nieuwe dagboekkamer. ‘Het dagboek krijgt een heel nieuwe ruimte en opstelling’, vertelt Jurjan Veenstra, projectleider bij Breman. ‘De oude dagboekruimte voldeed niet meer. De nieuwe technische installaties in de dagboekzaal en ook het depot van het museum voldoen straks aan de allerhoogste eisen om de kwaliteit van de museumstukken langdurig te kunnen borgen.’

’s Nachts ombouwen

In het Anne Frank Huis plaatst het bouwteam verder een nieuwe koelinstallatie, ze zorgen voor nieuwe warmteopwekking en er vindt een uitbreiding van de luchtbehandelingsinstallatie plaats. Daarbij ondervinden zij de nodige uitdagingen. De werkzaamheden gebeuren allemaal in een bestaand pand, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande voorzieningen.

Anne-Frank-Huis-luchtbehandeling-op-het-dak
Op het dak is uit het zicht een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie geplaatst (foto: Jurjan Veenstra).

‘Het ombouwen en aanpassen van het waterleidingsysteem is ’s nachts gebeurd, net als de aanpassingen aan de luchtbehandelingsinstallaties’, legt Veenstra uit. Breman voorziet de nieuwe kantoren en het museumcafé verder van klimaatplafonds, in de educatieve ruimte hebben ze een eigen klimaatsysteem geïnstalleerd, en ze vernieuwden de sanitaire ruimtes. Ook de riool- en tapwater en de cv- en gekoeld-waterinstallaties pakten ze aan.

Nauwelijks clashes dankzij clashsessies

Voor de warmteopwekking plaatsten ze nieuwe hr-ketels. De Anne Frank Stichting koos weer voor gas, omdat het museum niet heel veel warmte verbruikt. Lt-verwarming was bovendien geen optie, want daarvoor had alles in het monumentale deel van het museum op zijn kop gemoeten. Verder kregen de koelmachines op het dak verzwaarde leidingen, omdat onder andere de nieuwe kantoren nu ook moeten worden gekoeld.

‘Leidingen en kabels moeten onzichtbaar zijn’

‘Verder is het een kwestie van veel prefabben en veel afstemmen met de andere bouwpartijen. We werken alles 3D in een BIM-model uit. Per fase organiseren we een clashsessie om te zien waar onze werkzaamheden niet goed samengaan. Dan kunnen we dat aanpassen. Daarnaast hebben we wekelijks projectsessies. Clashes komen nauwelijks voor.’

Onzichtbare bekabeling Anne Frank Huis

SDR Elektrotechniek is de partij voor de E-installaties. Tijdens de gehele renovatie passen zij onder andere de licht & krachtinstallatie en de brandmeld- en ontruimingsinstallatie aan, net als de noodverlichting en noodstroomvoorzieningen. Harry Kunst, projectleider bij SDR Elektrotechniek: ‘We moeten er voortdurend rekening mee houden dat het Anne Frank Huis een monumentaal pand is. Alle leidingen en bekabeling moeten onzichtbaar zijn.’

Anne-Frank-Huis-container

‘Zo zijn de branddeuren en de leidingen van de brandmelders weggewerkt achter holle wanden en zoldertjes.’ De meeste verlichting in het Anne Frank Huis werkt op lichtsensoren. Hiermee wordt automatisch het gewenste lichtniveau ingesteld en energie bespaard, behalve in het museale gedeelte waar het licht centraal wordt geschakeld.

Bekabelen voor de bezoekers komen

Een flinke uitdaging die het team nog staat te wachten, is de ingebruikname van de nieuwe hoofdverdeelkast. ‘Een uitdaging’, legt Kunst uit, ‘omdat er geen stroomuitval mag zijn aangezien het museum elke dag open is. Alle elektra en bijvoorbeeld brandmelders moeten op elk moment blijven werken. We verzinnen daarom steeds listen om ons werk te kunnen doen. Zo is er een noodaggregaat dat alle stroomvoorziening overneemt als we werkzaamheden uitvoeren voor de hoofdverdeelkast.’

Anne-Frank-Huis-in-het-klein
Copyright Anne Frank Huis, fotograaf: Cris Toala Olivares.

‘Verder doen we het meeste bekabelingswerk voor openingstijd, vanaf 7 uur ’s ochtends. Dan hebben we een paar uur de tijd waarin we aan de slag kunnen. En we kijken continue welke installaties heel even uit mogen, zodat we daarvoor aan de nieuwe stroomvoorziening en bekabeling kunnen werken. Begin volgend jaar gaat het museum over op de nieuwe verdeelkast. Dat wordt een spannend moment.’

Openingsfoto en foto containers: Lejo Duijvestijn.

Breman Utiliteit
Breman Utiliteit
Adres: Pascalweg 2, 8013 RC Zwolle
Website: https://www.breman.nl/
Social media:
SDR Elektrotechniek
SDR Elektrotechniek
Adres: Propellerstraat 1-5, 1059 CB Amsterdam
Website: www.sdr.nl/home
Social media: