Circl: duurzaam en circulair hoogstandje op de Zuidas

Circl: duurzaam en circulair hoogstandje op de Zuidas

  • Lees ook: Circulair paviljoen: bouwen met sloopmateriaal en spijkerbroeken

Naast het hoofdkantoor van ABN AMRO aan het Gustav Mahlerplein werd sinds eind 2015 hard gewerkt aan Circl: een duurzaam en circulair gebouwde openbare plek waar in de toekomst lezingen en bijeenkomsten plaatsvinden. Op 5 september was de officiële opening.

Mark van Rijt, Directeur Customer Experience ABN AMRO: ‘Ongeveer twee jaar geleden gingen we met onze partners, BAM Bouw en Techniek, Architekten CIE, Traject en Donkergroen, een nieuwe uitdaging aan; circulair bouwen. Innoveren en het nodige experimenteren lopen als een rode draad door het ontstaan van het gebouw.’

Hij vervolgt: ‘Door het bouwen van Circl, het circulaire paviljoen, hebben we veel nieuwe kennis en ervaring opgedaan die we willen delen met onze klanten. We spreken dan niet van copyright, maar geven onze klanten ‘right to copy’. Want als zij dit navolgen dan creëren we hiermee impact op de gebouwde omgeving.’

Circulair Paviljoen bouw
Voor de bouw wilde ABN AMRO de hoeveelheid materialen beperken. Er werd vooral veel hout gebruikt.

Programmering Circl

Circl is een openbare plek waar lezingen en bijeenkomsten plaatsvinden. Kennisdeling over de circulaire economie staat daarbij voorop. Van Rijt: ‘Via een breed programma, dat in samenwerking met Pakhuis de Zwijger is opgesteld, gaan we in gesprek over maatschappelijke en economische vraagstukken en onderzoeken we nieuwe mogelijkheden en oplossingen in de circulaire economie.’

Voor de bouw van Circl wilde ABN AMRO de hoeveelheid materialen beperken, daarom is vooral hout gebruikt. Daarnaast zijn alle materialen herbruikbaar: zonder afwerklagen en met demontabele verbindingen waar geen druppel kit, pur of lijm aan te pas is gekomen. Ook voor de installatietechniek speelde hergebruik een grote rol in het ontwerp, naast energiezuinigheid en hernieuwbare energie.

spijkerbroeken dak
Vanuit de vide is de akoestische plafondisolatie, gemaakt van 16.000 gebruikte spijkerbroeken, goed te zien.

Urban mining

Een belangrijke partner bij de bouw door BAM Bouw en Techniek is New Horizon, een bedrijf dat zich toelegt op urban mining. Via New Horizon zijn in het gebouw diverse sloopmaterialen hergebruikt. Zo werden gebruikte stoeptegels toegepast in het vloerpakket voor extra massa voor contactgeluidisolatie. Hergebruikte materialen zijn verder brandslanghaspels (met herkeuring), rioleringsbuizen, kabelgoten en bedradingen.

Een opvallend tweede leven kregen 16.000 spijkerbroeken. Medewerkers van ABN AMRO en BAM brachten oude exemplaren bij elkaar en VRK Acoustics en Isolatie uit Tilburg recyclede ze tot isolatiemateriaal. Wie in het paviljoen naar boven kijkt, ziet daar nu de opvallende blauwe akoestische plafondpanelen.

ABN AMRO lussen
De betonnen kelderbak wordt geklimatiseerd met vloerverwarming op een warmtepomp en een luchtbehandelingskast met naverwarmer. De energie daarvoor komt uit bodemlussen horizontaal onder en verticaal naast de kelder

Bodemlussen als energieopslag

BAM Bouw en Techniek kwam met even creatieve als innovatieve oplossingen om het klimaat in het gebouw te regelen. Zoals energieopslag in bodemlussen en een vloerpakket met faseveranderende materialen (PCM’s), die zowel voor verwarming als koeling zorgen. Verder werkt vrijwel alle gebruiksapparatuur en verlichting op gelijkspanning, daarom werden overal in het gebouw USB-C-stopcontacten geïnstalleerd.

De apparatuur van de gebruikers, zoals laptops en smartphones wordt hiermee direct – dus zonder tussenkomst van een adapter – gevoed. Op het dak en tegen de houten dakranden van de gevel zijn zonnepanelen bevestigd. Deze geven de stroom direct aan de gelijkspanningsinstallatie. Ook wordt zonnewarmte gewonnen met Fasolar Façade, een innovatief systeem dat zonlicht concentreert op vacuümbuizen.

In lijn met het Manifest Energietransitie

Bam Bouw en Techniek tekende in 2017 het Manifest Energietransitie. Met dit project sluiten zij aan bij de doelstelling van het manifest om het voortouw te nemen bij de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bekijk alle voorbeeldprojecten op onze speciale pagina.

BAM Bouw en Techniek
BAM Bouw en Techniek
Adres: Runnenburg 13, 3981 AZ Bunnik
Website: www.bambouwentechniek.nl/
Social media: