!MPULS werkt in uniek project aan duurzaam Eindhoven

!MPULS werkt in uniek project aan duurzaam Eindhoven

  • Lees ook: ‘Open lichtlab’ Eindhoven doelt op betere kwaliteit van leven

Een consortium van 5 bedrijven werkt de komende 10 jaar in een uniek project samen aan de renovatie en verduurzaming van 7 gemeentelijke gebouwen van de gemeente Eindhoven. De eerste resultaten zijn er al. Zo wist !MPULS het energiegebruik van de onlangs gerenoveerde Stadhuistoren met 50 % te reduceren, evenals de CO2-uitstoot.

Bij de renovatie van het vastgoed van de gemeente Eindhoven staan verduurzaming en innovatie hoog op de agenda. De nadruk binnen het project SVGG (‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’) ligt hierdoor op de lange termijn.

Om een zo groot mogelijke verduurzamingsslag te maken, stelde de gemeente Eindhoven een open vraag aan de markt: ‘Welke aanpak leidt bij de renovatie van de gemeentelijke gebouwen tot maximale duurzaamheid binnen een sluitende businesscase?’

Er is geen sprake is van de gebruikelijke opdrachtgever-opdrachtnemeraanpak

De open vraag van de gemeente leverde een vloedgolf van respons op. Circa 400 bedrijven reageerden op de aanbestedingsvraag van de Lichtstad. Uiteindelijk vormden zich 17 consortia met een voorstel, waarvan het voorstel van !MPULS er voor de gemeente Eindhoven uitsprong. Dit consortium wordt gevormd door Brink Groep, DOOR architecten /Rudy Uytenhaak + partners architecten, DWA, Kuijpers en Ballast Nedam Zuid.

Schouder aan schouder

Uniek aan het project voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen is dat er geen sprake is van de gebruikelijke opdrachtgever-opdrachtnemeraanpak. !MPULS en de gemeente Eindhoven werken voor het project schouder aan de schouder binnen een constructie waarbij alle partijen gelijkwaardig aan elkaar zijn.

‘Een van de uitdagingen is ook om dit blijvend vast te houden’, meent Alex Hesling, Programmadirecteur van !MPULS. ‘Maar samen houden we elkaar scherp. Elke projectverantwoordelijke van !MPULS is gekoppeld aan een maatje van de gemeente die binnen dezelfde discipline werkzaam is. Deze tweetallen vullen elkaar aan en vormen samen teams. De overleg- en beslissingsstructuur is zo ingericht dat iedereen op het juiste moment zijn stem kan laten horen.’

!MPULS-Eindhoven-binnenzijde

Materiaalhergebruik en welzijn werknemers

Binnen het project SVGG speelt hergebruik van materiaal een belangrijke rol. Hesling: ‘Het is ons gelukt 95 % van de afkomende materialen te hergebruiken of dusdanig af te voeren dat hergebruik mogelijk is. Zo zijn de oude deuren van het stadhuis gebruikt als panelen in het interieur. En via ons ‘materialenplatform’ -een soort marktplaats- kregen veel andere materialen ook een goede bestemming.’

‘Het gaat echter niet alleen om techniek en bouw’, licht Hesling toe. ‘Het gaat ook om gedrag en mensen.’ Een voorbeeld hiervan is te vinden in de gerenoveerde Stadhuistoren. Hier bevindt zich een ‘Living Lab’, waar testjes plaatsvinden met ander kantoormeubilair en ‘groene zones’ in het kantoor. ‘We testen bijvoorbeeld of planten die een bepaalde geur afgeven een positieve invloed kunnen hebben op het welzijn van de werknemers’, aldus Hesling.

Halvering CO2-uitstoot

De resultaten van de werkwijze van !MPULS binnen het samenwerkingsverband met de gemeente Eindhoven zijn positief: Het consortium wist het energiegebruik van de stadhuistoren met 50 % te reduceren, evenals de CO2-uitstoot. Deze ging van 600.000 naar 300.000 kg per jaar.

De halvering van het energiegebruik van het gemeentelijke gebouw was volgens Hesling een flinke uitdaging. !MPULS moest hierbij namelijk ook rekening houden met de monumentale status van het gebouw en de wens om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. ‘Maar het is ons uiteindelijk gelukt’, laat Hesling weten.

Planning !MPULS

De Stadhuistoren is opgeleverd, maar het project is daarmee verre van af. Na de zomer start de fase voor de realisatie van het bedrijfsrestaurant en eind 2018 start de renovatie van het stadhuis en de inrichting van een nieuw inwonersplein. De planning is dat deze renovatiewerkzaamheden eind 2019 voltooid zijn.

Voor de renovatie van de overige gemeentelijke panden is nog geen exacte planning gemaakt. Op het moment dat !MPULS aan deze werkzaamheden begint, neemt het haar ervaringen van de eerdere renovatieprojecten mee bij het renoveren van de andere gemeentelijke panden. Zo wil het het consortium efficiënt omgaan met tijd, middelen en geld.

In lijn met het Manifest Energietransitie

Kuijpers tekende in 2017 het Manifest Energietransitie. Met dit project sluiten zij aan bij de doelstelling van het manifest om het voortouw te nemen bij de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bekijk alle voorbeeldprojecten op onze speciale pagina.

Artist impressions: DOOR Architecten. Fotografie: Fotostudio Henry Peters.

Kuijpers
Kuijpers
Adres: Postbus 121, 5700 AC Helmond
Website: www.kuijpers.nl/
Social media: