Verduurzaming Berkum: de proeftuin zal het leren

Verduurzaming Berkum: de proeftuin zal het leren

  • Lees ook: De Willem en De Zwijger gasloos klaar voor de toekomst

In Berkum, Overijssel, is door deltaWonen een pilot opgezet waarbij 46 sociale huurwoningen duurzaam – maar wel allemaal verschillend – werden gerenoveerd. Loohuis Installatiegroep installeerde daarbij diverse bouwkundige- en installatietechnische oplossingen in de woningen. Het doel? In de praktijk de duurzaamste oplossing bepalen aan de hand van investering, onderhoud en comfort.

Woningcorporaties hebben afgesproken hun woningbezit te verduurzamen. De manier waarop is echter vaak nog een zoektocht. deltaWonen bedacht daarom het initiatief ‘De Energieproeftuin’. De corporatie wil op deze manier meer ervaring opdoen met de verschillende mogelijkheden die er zijn op gebied van verduurzaming.

Met de ervaringen uit De Energieproeftuin, een project dat werd gecoördineerd door Trebbe Bouw, kan deltaWonen straks beter het te voeren beleid bepalen. Verbetering van het comfort en verlaging van de maandlasten van bewoners vormen daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Mix & Mingle

In het voormalige kerkdorpje Berkum werden daarom 9 woningblokken op verschillende manieren gerenoveerd. Per blok werd een andere combinatie gemaakt van energiebesparende maatregelen, zoals schil-isolatie, energieopwekking met zonnepanelen en energieopslag met verschillende typen accu’s.

Proeftuin-lucht-waterwarmtepomp-buitenopstelling
Een buitenopstelling met een lucht-waterwarmtepomp.

Omdat de huizen identiek zijn en de groep bewoners tamelijk homogeen is, zijn de resultaten goed met elkaar te vergelijken. Zowel op het gebied van duurzaamheid als op het gebied van gebruikersgemak.

Gebruikersgemak voorop

Juist het gebruikersgemak is erg belangrijk, ziet Loohuis Installatiegroep. Installaties kunnen bevorderlijk zijn voor de duurzaamheid van een woning, maar zijn niet altijd gebruiksvriendelijk. Hierdoor kan het beoogde resultaat alsnog negatief zijn. De bewoners ervaren of een ‘theoretisch’ goed uitgedacht concept ook in de praktijk werkt.

Vaak worden pilots toegepast op een of enkele woningen. De proeftuin heeft met 46 woningen een grote omvang, waardoor er betrouwbaar iets gezegd kan worden over de ervaringen in de praktijk.

Investeren in de eindgebruiker

Het project kende ook zijn uitdagingen. In de wijk wonen voornamelijk ouderen die minder bekend zijn met de nieuwe ontwikkelingen die in de woning mogelijk zijn. Het was een uitdaging om iedereen te informeren en te overtuigen van de innovaties.

Proeftuin-energiedisplay

Wat de proeftuin precies gaat opleveren op het gebied van duurzaamheid is nog niet bekend, omdat er pas vanaf het eerste kwartaal van 2018 wordt gemonitord. De verwachting is dat voor de woningen waar nog gas is toegepast, het gasverbruik een reductie van 50 % kent. Bij de woningen waar de gasaansluiting is verwijderd, bedraagt de besparing op de energiekosten meer dan 70 %.

Prestaties online in te zien

Doordat de woningen door Loohuis worden gemonitord is er een goed beeld van de werkelijke rendementen van de installaties. Daarnaast hebben alle bewoners de beschikking gekregen over een energiemonitor. Het gebruik van de afgelopen jaren is hier ook ingeladen; bewoners kunnen daardoor meteen zien wat ze door de renovatie besparen.

Na een jaar wordt de monitor opnieuw geprogrammeerd met de nieuwe gegevens van na de renovatie, om bewoners te motiveren om verdergaand te besparen. In de wijk komt een speciaal wifi-netwerk waar de gegevens binnenkomen. De resultaten komen per blok op de website van deltaWonen te staan.

In lijn met het Manifest Energietransitie

Loohuis Installatiegroep tekende in 2017 het Manifest Energietransitie. Met dit project sluiten zij aan bij de doelstelling van het manifest om het voortouw te nemen bij de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bekijk alle voorbeeldprojecten op onze speciale pagina.

Dit project was 1 van de 3 finalisten voor de Techniek Nederland Innovatie Award.

Loohuis Installatiegroep
Loohuis Installatiegroep
Adres: Postbus 44, 7650 AA Tubbergen
Website: www.loohuisgroep.nl/
Social media: