Vleermuisvriendelijke verlichting voor de Greenport Bikeway

Vleermuisvriendelijke verlichting voor de Greenport Bikeway

  • Lees ook: Gemeente Teylingen: duurzaam en veilig met ledverlichting

Tussen Horst-Sevenum en Venlo loopt sinds het begin van dit jaar een 12 kilometer lange fietssnelweg, de Greenport Bikeway. Deze fietsroute, bedoeld om de automobilisten met een woon-werk afstand van maximaal 15 kilometer te verleiden vaker met de fiets naar het werk te gaan, loopt dwars door een natuurgebied. Bij de aanleg van de fietsroute heeft de natuur dan ook een belangrijke plek gekregen.

Langs de fietsroute zijn er fruit- en notenbomen voor het plukbos geplant, zodat fietsers een gezonde tussenstop kunnen maken. Er zijn hagen aangelegd die het leefgebied van de das beschermen en hoewel er 243 bomen zijn gekapt, zijn er weer 500 bomen aangeplant, die het totale fietspad aan weerszijden begeleiden. Deze bomenlaan fungeert als vliegroute voor vleermuizen.

Als nachtactieve zoogdieren zijn vleermuizen gevoelig voor lichtverstoring, zowel bij hun verblijfplaatsen, op vliegroutes als in hun jachtgebied. Vooral straatverlichting kan leiden tot verblinding bij deze nachtdieren. Het blauwe en ultraviolette licht dat straatlantaarns uitstralen, nemen vleermuizen zeer sterk waar en verstoort hun leefomgeving.

Amberkleurig led

Ziut, verantwoordelijk voor het advies, het ontwerp, de aanleg en exploitatie van de openbare verlichting bij dit project, kreeg de taak de fietsroute zo verantwoord mogelijk te verlichten. Om ook in het donker van de route gebruik te kunnen maken is er immers wel verlichting nodig. Samen met de opdrachtgevers is er gezocht naar duurzame materialen en oplossingen die de route zo verlichten dat de vleermuizen zo min mogelijk hinder ervaren.

Openbare-verlichting-Ziut

Uit onderzoek is gebleken dat vleermuizen weliswaar veel last hebben van blauw licht, maar nauwelijks hinder ondervinden van amberkleurig licht. Naast het dimmen en uitschakelen van de verlichting als er geen gebruik wordt gemaakt van de fietsroute, is er daarom voor gekozen om een groot deel van de route te voorzien van speciale verlichting. Innolumis Public Lighting uit Amersfoort leverde de houten lichtmasten met amberkleurige ledverlichting, zodat de vleermuizen in Venlo en omgeving ongestoord verder kunnen leven.

Ziut
Ziut
Adres: Nieuwe Plein 1B, 6811 KN Arnhem
Website: www.ziut.nl/
Social media: