Duurzaam onderzoeken dankzij zonneschoorsteen, pv-panelen én wko

Duurzaam onderzoeken dankzij zonneschoorsteen, pv-panelen én wko

  • Lees ook: Creatieve klimaatoplossingen in circulair paviljoen ABN AMRO

In Groningen vond woensdagmiddag 17 mei 2017 de officiële opening plaats van Energy Academy Europe op de Zernike Campus. Het nieuwe gebouw van 13.000 m² is een icoon op het gebied van duurzaamheid dankzij onder andere een zonneschoorsteen, wko-installatie en zonnepanelen.

In Energy Academy Europe bundelen Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen bestaand onderwijs, nieuw onderwijs en onderzoek op het gebied van energie en energietransitie. Het bouwwerk heeft het Breeam-niveau ‘Outstanding’ en is najaar 2016 opgeleverd. Woensdagmiddag 17 mei is de officiële opening.

Technisch dienstverlener ENGIE werd door opdrachtgever Rijksuniversiteit Groningen geselecteerd voor de uitvoering van alle technische installaties. Om de duurzame energie-uitgangspunten te realiseren, heeft het gebouw een bijzondere bouwvorm dat uit twee delen bestaat. Aan de noordzijde worden onderzoeksruimtes met laboratoria en aanverwante werkruimtes ingericht; aan de zuidkant bevinden zich werklandschappen, onderwijsruimten en een wintertuin.

Energy Academy Europe uitleg
Werkingsprincipe van Energy Academy Europe.

Comfortabele ventilatie

Om een maximale energiebesparing te behalen wordt onder meer gebruikgemaakt van een wko-installatie, pv-panelen en een speciaal ventilatiesysteem met zonneschoorsteen. Natuurlijke ventilatie is duurzaam, maar veroorzaakt vaak klachten over tocht en kou. Om dit te voorkomen, is een labyrint (kanalenstelsel) ontworpen dat ervoor zorgt dat de natuurlijke ventilatie comfortabel wordt en daarnaast veel langer te gebruiken is. Het labyrint is een betonnen kanalenstelsel dat in de grond onder het gebouw wordt aangebracht.

Dit stelsel staat in verbinding met de buitenlucht en dient tevens als de fundering van het gebouw. Door de constante temperatuur van de aarde wordt de buitenlucht in het labyrint in de winter voorverwarmd en in de zomer voorgekoeld. Deze lucht komt via glazen schachten het gebouw binnen, waar op ruimteniveau te openen ramen zijn aangebracht.

Zonnepanelen dak
De zonnepanelen zijn in verschillende standen geplaatst om het maximale rendement te behalen. Dit, in combinatie met aardwarmtewinning en natuurlijke ventilatie, maakt dat het gebouw meer energie levert dan het aan elektriciteit vraagt.

Inzet van een zonneschoorsteen

Met de zonneschoorsteen wordt het energiegebruik van de Energy Academy verder verlaagd. Als er geen energieterugwinning meer mogelijk is uit de ventilatielucht van het gebouw, wordt het retoursysteem van de luchtbehandeling uitgeschakeld. De zonneschoorsteen neemt de taak van het retoursysteem over en verzorgt op basis van natuurlijke trek de ventilatieafvoer uit het gebouw.

artist impression
Het deel op het dak dat uitsteekt is de zonneschoorsteen. Hier wordt de lucht zo sterk door de zon verwarmd dat er een opwaartse, thermische trek ontstaat. Op dat moment kan de ventilatie worden terug- of uitgeschakeld.

Artist impressions: pvanb architecten.

ENGIE Services
ENGIE Services
Adres: Kosterijland 20, 3981 AJ Bunnik
Website: www.engie-services.nl/
Social media: