Goede Doelen Loterijen: duurzaam tot in het detail

Goede Doelen Loterijen: duurzaam tot in het detail

  • Lees ook: Droom komt uit met opening Prinses Máxima Centrum

Maandag 8 oktober werd het nieuwe kantoor van de Goede Doelen Loterijen opgeleverd. Bij dit project is een langdurig leegstaand pand in Amsterdam-Zuid getransformeerd tot het meest duurzaam gerenoveerde gebouw van Nederland. HOMIJ realiseerde alle technische installaties.

Duurzaamheid is een van de kernwaarden van de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij). Dit streven wilde de opdrachtgever ook in het gebouw terugzien. Het behalen van BREAAM-outstanding, het hoogst haalbare duurzaamheidslabel, bewijst hoezeer dit is gelukt. De firma HOMIJ verzorgde de installaties en hun projectmanager René de Lange legt uit in welke mate die aan dit succes bijdragen.

Duurzaam bouwproces

De Lange: ‘Het gebouw kreeg tijdens de renovatie alle innovaties die je bij een modern duurzaam pand verwacht: zonnepanelen, een warmteterugwinningsinstallatie, ledverlichting, isolatie en triple hr-glas en een wko-installatie. De plaatsing en het beheer van de wko werd geoutsourcet aan een exploitant, de overige installaties verzorgden wij.’

Goede-doelen-loterijen-oranje-box

‘Maar behalve aan de installaties stelde de BREEAM-certificatie ook strenge eisen aan de werkwijze, de herkomst van de materialen en het voorkomen, scheiden en recyclen van afval. Duurzaamheid zit hier dus in elk detail.’

De nieuwste zonnepanelen en PowerWindows

‘De keuze van de zonnepanelen stelden we zo lang mogelijk uit om echt de laatste techniek te kunnen toepassen. Zo konden het panelen worden met een piekvermogen van maar liefst 327 W. Met 952 stuks kunnen zij het merendeel van de tijd aan de energievraag van het pand voldoen.’

Daarnaast zijn PowerWindows geïnstalleerd. ‘Dat zijn ramen met daarin zonnepaneeltjes van de start-up PHYSEE die de hoofdprijs won in de Postcode Lottery Green Challenge. Deze ramen bieden voldoende stroom voor de medewerkers om hun telefoons te kunnen opladen.’

Goede-doelen-loterijen-buitenzijde

Intelligente monitoring

‘In het pand wordt uitvoerig aan energiebemetering gedaan: alle grote elektriciteitsverbruikers hebben een eigen energiemeter. Dus elke verdieping, keuken, warmwaterbereider, sprinklerpomp heeft een eigen intelligente meter die actief afwijkingen in het gebruikt meldt. Dat geldt ook voor de warmte die de wko levert. Ook hierbij geldt dat grote gebruiksgroepen een eigen meter hebben.’

‘Met deze informatie kun je bij afwijkingen ingrijpen, bepaalde doelen nastreven en zaken bijstellen. Een simpel voorbeeld: je kunt het zien als de ruimten een uur eerder warm zijn dan de mensen met werken beginnen en dat vervolgens bijstellen.’

Geen waterverspilling

‘Ook het waterverbruik wordt gemonitord, in totaal, maar ook separaat bij een aantal grotere ruimten waardoor ook hier afwijkingen kunnen worden geconstateerd. De wc-ruimten krijgen niet alleen hun licht via een bewegingssensor, maar ook de watertoevoerklep wordt via deze PIR open en dicht gezet. Dus als je de toiletruimte verlaat en een kraan laat lopen, dan wordt de watertoevoer kort na je vertrek automatisch afgesloten. Het spoelen van de wc’s en urinoirs gebeurt trouwens met regenwater dat op het dak worden opgevangen.’

Hergebruik regenwater

‘Omdat dit gebouw een heel open structuur heeft, is een sprinklerinstallatie noodzakelijk en die vraagt enorm veel water. Ook daarvoor wordt regenwater ingezet.

Op het voorplein van het kantoorgebouw is een enorm ondergronds reservoir aangebracht. ‘Dat is voor de oplevering van het pand gevuld met acht tankwagens vol water omdat vullen via de waterleiding te lang zou duren en je ook niet op regen kunt gaan wachten. Maar vanaf nu moet het regenwater het reservoir op peil houden. Lukt dat niet, omdat vanuit dit reservoir ook de wc’s worden gespoeld, dan wordt automatisch leidingwater toegevoegd.’

Goede-doelen-loterijen-toiletten

Ledverlichting

‘Het gebouw wordt voor 100 % met led’s verlicht die via bewegingssensoren worden aangestuurd. Ook de lichtintensiteit wordt automatisch bepaald maar daarnaast zijn er diverse bedieningselementen zodat de gebruikers zelf kunnen ingrijpen. Dit geldt ook voor de zonwering.’

Naast mechanische ventilatie heeft het gebouw ook automatische natuurlijke ventilatie. Als alle weersomstandigheden hiervoor gunstig zijn, gaat de mechanische ventilatie op minimaal of stil en gaan de gevel- en dakramen open. ‘De parameters waaronder dit gebeurt zullen we in de loop van het jaar steeds preciezer bijstellen.’

Grotere luchtkanalen

‘Het laatste duurzame wapenfeit van de installaties komt voort uit een berekening van de installatieadviseur. Die had berekend dat als je luchtkanalen groter uitvoert dan de norm, de motoren minder weerstand zouden ondervinden en dus minder stroom zouden gebruiken.’

‘Hetzelfde is gebeurd met de leidingen van het water van de klimaatplafonds, ook die zijn overgedimensioneerd. Ik dacht aanvankelijk dat het met de energiewinst wel zou meevallen maar deze maatregelen droegen significant bij aan de EPC-norm.’

1 jaar monitoren en bijstellen

‘De BREEAM-certificering stelt als eis dat wij als installateur nog een jaar betrokken blijven bij de werking van de installatie. Ik vind dat een goede zaak. Je levert een installatie op in de herfst, maar hoe manifesteert de installatie zich in andere seizoenen? En hoe gedraagt het pand zich als het vol mensen zit?’

‘Je weet veel van tevoren, maar niet alles, dus wij houden nog 1 jaar de vinger aan de pols zodat we zaken, indien nodig, kunnen bijstellen en de best mogelijke energieprestatie kunnen behalen.’

HOMIJ Technische Installaties
HOMIJ Technische Installaties
Adres: Lange Dreef 7, 4131 NJ Vianen
Website: https://www.homij.nl/
Social media: