Ingenieus energienet koelt en verwarmt Heerhugowaardse bedrijven

Ingenieus energienet koelt en verwarmt Heerhugowaardse bedrijven

  • Lees ook: Drenthe krijgt grootste en groenste schaapskooi van Nederland

Wat doe je als jouw gemeente veel warmteleverende industrie herbergt? Dan zoek je naar een slimme manier om die energie op te slaan en te delen. In Heerhugowaard wordt daarom een uitgebreid energienet gebouwd om koude en warmte – onder andere via asfaltcollectoren – uit te wisselen tussen bedrijven, instellingen en woningen.

Het idee om in Heerhugowaard op een slimme manier warmte en koude uit te wisselen, ontstond omdat een paar grote bedrijven een aanzienlijk warmteoverschot hadden. Adriaan van Diepen, technisch directeur van Kodi vertelt: ‘De gemeente vroeg ons vervolgens om advies. Samen met Energy Valley brachten we via een quickscan de warmte- en koudevraag in kaart. Hieruit bleek dat deze bedrijven samen 250.000 GJ aan warmte per jaar over hadden. Dat is vergelijkbaar met het energiegebruik van zo’n 7.500 woningen.’

Waerdse Energie Circuit

Een aantal van de bedrijven, zoals azijn- en siropenproducent De Burg, hebben veel koude nodig voor hun productieprocessen. Maar vervolgens moet diezelfde ontrokken warmte weer worden afgevoerd. Een ander deel van de bedrijven heeft juist warmte nodig. Door hun vraag en aanbod te matchen en ook (nieuw te bouwen) woonwijken bij het plan te betrekken, ontstond het idee voor het Waerdse Energie Circuit.

Het Waerdse Energie Circuit bestaat in de toekomst uit een ring met een aantal warmte-/koudeopslagsystemen. Uiteindelijk komt er een heel stelsel aan buizen die het noordelijk deel van de bedrijventerreinen De Zandhorst en De Vaandel, het stadshart, het stationsgebied, bedrijventerrein Beveland en het zuidelijk deel van Heerhugowaard met elkaar verbindt.

Warmte en koude in en uit asfalt

Maar dat is nog niet alles. Van Diepen legt uit: ‘Al tijdens de quickscan kwamen we op het idee om ook asfaltcollectoren aan het ontwerp toe te voegen. Uiteindelijk zijn ze in de N23 (Westfrisiaweg) geplaatst en de wegen op De Vaandel. Daar moest toen nog een toplaag op komen. Een mooi en perfect moment om de collectoren te plaatsen.’

werking slim energienet

De collectoren in het asfalt werken als een warmtewisselaar. In de zomer onttrekken de collectoren warmte, in de winter koude. De onttrokken warmte of koude wordt vervolgens overgedragen op water. Hierna kan deze dan worden ingezet als bron voor de warmtepomp en direct worden geleverd aan deelnemers. Als de warmte of koude niet meteen nodig is, wordt deze opgeslagen in een warmte/ koudeopslagsysteem.

Koudeleveringscontract energienet

Met De Burg Azijn is inmiddels een koudeleveringscontract afgesloten. Op 19 mei 2017 vond de officiële start plaats door het boren van een paar meter bronschacht. De Burg gaat jaarlijks zo’n 70.000 GJ aan koude afnemen, bij een beschikbaar gesteld vermogen van 5,3 MW. Het eerste bedrijf dat al warmte afneemt, is Stammis Horeca Verhuur. Dit bedrijf is gevestigd op het nieuwe bedrijventerrein De Vaandel en is aangesloten op de asfaltcollector.

het aanleggen van de leidingen energienet

Vanwege de hoge investeringen wordt het circuit stap-voor-stap uitgevoerd en heeft een looptijd van zo’n 4 tot 7 jaar. De partners zijn Kodi, Zon Energie Ontwikkelingsbedrijf, Gemeente Heerhugowaard en Hogeschool Inholland. Het project komt mede tot stand door steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, met een cofinanciering door het Rijk en de provincie Noord-Holland.

Kodi Energiebesparende technieken
Kodi Energiebesparende technieken
Adres: Galileistraat 61, 1704 SE Heerhugowaard
Website: www.kodi.nl/
Social media: