Pulse TU Delft: energieneutrale nieuwbouw met gelijkstroomnetwerk

Pulse TU Delft: energieneutrale nieuwbouw met gelijkstroomnetwerk

  • Lees ook: Duurzaam onderzoeken dankzij zonneschoorsteen, pv-panelen én wko

In Delft wordt momenteel hard gewerkt aan het eerste energieneutrale gebouw op de TU-campus. Pulse krijgt onder andere zo’n 950 m² aan zonnecellen op het dak en warmtekoudeopslag in de bodem. Ook wordt er een gelijkstroomnet aangelegd. Kuijpers is als technisch dienstverlener bij de bouw betrokken.

Pulse staat voor een innovatief activerend onderwijs. Ector Hoogstad Architecten tekende voor het ontwerp, maar pakte dit samen op met studenten én docenten van de TU Delft. Om Pulse zo natuurlijk mogelijk in de bestaande omgeving op te nemen wordt het gebouw verbonden met de omliggende gebouwen. Zo sluit het op twee punten aan op 3ME en aan een zijde op Industrieel Ontwerpen met een directe doorgang naar het Learning Lab.

Tekening Pulse TU Delft

Duurzaamheid aan kop

Duurzaamheid is voor de TU Delft een belangrijk thema. Pulse wordt daarom energieneutraal met een interactieve energiehuishoudig, waarbij de gebruikers betrokken worden. Het gebouw wordt uitgerust met een dak vol met pv-panelen – in totaal zo’n 750 m2 – in combinatie met een warmtekoudeopslag in de bodem en gevels met tweelaags glas.

Een intelligent gebouwbeheersysteem ventileert, verlicht, koelt en verwarmt de verschillende ruimtes in Pulse afhankelijk van het gebruik. De ramen zijn zodanig ontworpen dat optimaal wordt geprofiteerd van het daglicht. Hierdoor is minder behoefte aan kunstlicht en dus minder energie nodig.

Innovatieve klimaatvloeren

Aan het binnenklimaat is ook veel aandacht besteed met innovatieve klimaatvloeren, kilmaateilanden met een geïntegreerde lichtlijn en ventilatie op basis van een CO2-regeling. Om dit alles te realiseren is Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de Faculteit Bouwkunde nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Pulse.

Uniek gelijkstroomnet

Het nieuwe TU-gebouw in Delft wordt ook uitgerust met een gelijkstroomnetwerk (DC-net). Dit is een primeur; het is een van de eerste gelijkstroomnetwerken in de utiliteitsmarkt. Het DC-net zorgt ervoor dat de door zonnecellen opgewekte gelijkstroom direct, dus vrijwel zonder energieverlies, kan worden gebruikt voor laptops, tablets, smartphones en verlichting binnen dit onderwijsgebouw.

Een van de eerste gelijkstroomnetwerken in de utiliteit

Daarnaast realiseert een DC-net een besparing op materialen (bijvoorbeeld zware transformatoren) en het vereenvoudigt de overstap naar intelligente elektriciteitsnetwerken: de zogeheten smart grids die in de toekomst opwekkers en gebruikers van elektriciteit met elkaar verbinden en vraag en aanbod van elektrisch vermogen in balans houden.

Hernieuwde samenwerking

Met het nieuwe Pulse-gebouw tekenen Hurks (bouw) en Kuijpers (W- en E-installaties, meet- en regeltechniek, sprinkler en de wko) opnieuw voor een gezamenlijk project. De oplevering van Pulse staat gepland voor 2018.

Kuijpers
Kuijpers
Adres: Postbus 121, 5700 AC Helmond
Website: www.kuijpers.nl/
Social media: