Vlielanders bundelen krachten voor duurzame energie

Vlielanders bundelen krachten voor duurzame energie

  • Lees ook: 23.000 zonnepanelen voor groen Ameland

‘Het is onze ambitie om alle Waddeneilanden in 2020 volledig zelfvoorzienend te laten zijn op het gebied van duurzame energie en watervoorziening’, zo stelt het ambitiemanifest ‘Waddeneilanden, de Energieke Toekomst’. En sinds deze zomer is dit doel weer een stap dichterbij gekomen. Toen werd het Vlielandse zonnepark op het voormalig Cavalerie Schietkamp (CSK) operationeel.

Samen met maatregelen als het drastisch terugdringen van het energiegebruik en gebruik van reststoffen als grondstof voor energie, moet deze duurzame energieopwekking op Vlieland ‘de meter op nul’ brengen. Het nieuwe zonnepark met 3.680 panelen wekt 1.003.400 Wpiek op, dat is zo’n 960.000 kwh per jaar.

Vlielanders hielden het eigenlijk niet voor mogelijk om op deze schaal stroom te kunnen opwekken op en voor het eiland. Alle grootschalige stukken land zijn namelijk beschermd en in bezit van Staatsbosbeheer. Het bouwen op deze stukken grond zou de natuur, mens en dier belasten. Het voormalig Cavalerie Schietkamp (CSK) van Defensie bleek dé oplossing te zijn voor dit probleem.

Rekening houden met F-16’s

Dat het Defensieterrein een oplossing bood voor het gebrek aan bouwgrond, betekende niet dat het bouwen van het solarpark geen uitdagingen met zich meebracht. Zonel Energy Systems bouwde het zonnepark. CEO Arice Kuijpers vertelt: ‘Dit gebied is een belangrijk oefenterrein voor de Nederlandse F-16’s. Het is een van de weinige plekken in Nederland waar wordt geoefend met echte munitie. Dit zorgde ervoor dat het zonnepark moest voldoen aan een aantal vereisten.’

Zo was er een maximale hoogte van de panelen afgesproken en mochten de zonnepanelen niet schitteren. Er kon daarom geen aluminium en blauw glas worden gebruikt. ‘De zonnepanelen op Vlieland zijn om deze reden zwart, wat op een grondpark enigszins ongebruikelijk is. Ook mochten de omvormers op het terrein niet teveel straling afgeven, dit zou de communicatiesystemen van de F-16’s in de war kunnen brengen. Om dit te ondervangen hebben we gebruikgemaakt van decentrale omvormers.’

Eilandinitiatief

Dat Zonel Energy Systems betrokken is geraakt bij dit project is geen toeval. Kuijpers: ‘Ik kom al jaren op Vlieland, omdat ik daar ieder jaar vaak recreëer. Toen ik een keer op Vlieland was, kreeg ik toevallig mee dat er grond te pachten was om een solarpark op te bouwen. De gemeente heeft het initiatief opgepakt en samen met een aantal andere initiatiefnemers zijn we de Energie Coöperatie Vlieland gestart. Deze coöperatie is uiteindelijk de opdrachtgever geworden voor het te bouwen zonnepark.’

Duurzame-panelen-productie-China

De Energie Coöperatie Vlieland (ECV) heeft het park gefinancierd uit enkel lokale middelen. Het is daarom een écht eilandinitiatief. Met behulp van particulieren, bedrijven en de gemeente Vlieland is de financiering rondgekomen. ‘Deze geldschieters dragen Vlieland een warm hart toe en zijn daarom ook erg enthousiast over het zonnepark’, vertelt Kuijpers.

Live controle op kwaliteit panelen

Voor het bouwen van een zonnepark op een eiland is goede werkvoorbereiding cruciaal. ‘Alle installateurs, maar ook alle materialen moeten op tijd op het eiland zijn. Want alles wat je voor een tweede keer moet leveren kost natuurlijk extra geld.’ Uiteraard hoort het kiezen van de juiste materialen ook bij het reduceren van extra kosten. Mede om deze reden was het team van Zonel Energy Systems aanwezig bij de productie van de Vlieland-zonnepanelen tijdens een bezoek aan de producent in China.

Kuijpers: ‘Hier konden we live de productie van de Vlieland-panelen zien. Dit was erg interessant en zo hadden we ook direct zicht op de kwaliteit van de panelen.’ Om risico’s helemaal uit te bannen heeft de Nederlandse verzekeraar Solarif een all risk-verzekering op het park afgesloten. Met deze verzekering worden zowel een gebrek in materialen als eventuele aanspraak op garanties gedekt. Ook dekt de verzekeraar een outputgarantie af, wat betekent dat Solarif garant staat op het moment dat het park door omstandigheden niet naar verwachting kan presteren.

Waddeneilanden, de Energieke Toekomst

Nu het zonnepark in gebruik is, stroomt het aantal leden van de ECV toe. Het zonnepark vervult op dit moment circa 9,5 % van de stroombehoefte van Vlieland. Voor deze opgewekte stroom is geen opslag nodig; de stroom wordt namelijk direct geconsumeerd op het eiland door klanten van de ECV.

Zoals het ambitiemanifest al aangeeft, is het de wens om in de toekomst geen walstroom meer nodig te hebben. De ECV zet daarom ook andere initiatieven op om duurzame energie op te wekken. Zo helpen zij bijvoorbeeld Vlielandse ondernemers om zonnepanelen op hun daken te plaatsen, zodat Vlielanders zelf verdere stappen kunnen zetten.

Openingsfoto: A. Kramer.

Zonel Energy
Zonel Energy
Adres: Biltseweg 8, 3735 MC Bosch en Duin
Website: www.zonel.nl
Social media: