Gemaal wordt slimme energiebuffer

Gemaal wordt slimme energiebuffer

  • Lees ook: Hortus en Hermitage: slimme samenwerking voorkomt onnodig energieverlies

Hoe meer duurzame energie er wordt opgewekt met zonnepanelen en windmolens, hoe vaker er overschotten ontstaan. Soms waait het nu eenmaal heel hard, terwijl er niet meteen veel stroom nodig is. Startup Peeeks heeft zich gespecialiseerd in het opvangen van deze pieken. Samen met Croonwolter&dros is er een pilot gestart om gemalen in Schieland en Krimpenerwaard te gebruiken als slimme buffer voor energie.

De gemalen in Schieland en Krimpenerwaard zorgen ervoor dat het waterpeil niet te hoog wordt. Dit pompen kost veel energie, maar het hoeft niet altijd acuut te gebeuren. Er is een marge in de waterstand, waardoor het pompen soms ook wel even kan wachten. Deze marge wordt in de pilot van Peeeks en Croonwolter&dros gebruikt om overschotten en tekorten in het energienetwerk op te vangen.

Wisselende energieprijs

David Beijer van Peeeks legt uit: ‘De behoefte aan stroom in Nederland is wisselend, en het aanbod fluctueert ook steeds meer, doordat er meer stroom uit natuurlijke bronnen wordt gebruikt. Om dit op te vangen is de onbalansmarkt ontstaan, waar je energie kan inkopen tegen een wisselende prijs. Deze prijs wisselt elk kwartier: als er een grote vraag naar energie is wordt het duurder, en als er veel wordt opgewekt maar weinig vraag is, is de energie goedkoop.’

Minder afhankelijk van kolen en gas

De software die de gemalen aanstuurt kijkt nu niet meer alleen naar de waterstand, maar ook naar de energieprijs van dat moment. Als de energie goedkoop is, en het waterpeil hoog, gaan de pompen extra hard aan, en als de energieprijs hoog is, en het waterpeil is nog ruim binnen de marges, kunnen de pompen weer even uit. Zo wordt niet alleen geld bespaard, maar er is ook minder energie uit ‘grijze’ bronnen nodig.

Beijer vertelt: ‘Als er een piek is in de energiebehoefte, worden traditionele bronnen, zoals kolencentrales, ingezet om de groene energiebronnen aan te vullen. Door tijdens deze pieken het gemaal uit te zetten, worden we minder afhankelijk van kolen en gas.’

Intelligente technologie

Onno Sminia is trots op de rol van Croonwolter&dros in dit project: ‘Duurzaamheid naar soms nog behoorlijk traditionele sectoren brengen, dat past helemaal in onze visie op industriële automatisering. Ik denk dat we vanuit Croonwolter&dros een goede rol hebben gehad door het hoogheemraadschap met Peeeks in contact te brengen. De pilot moet nu het bewijs gaan leveren.’

Croonwolter&dros
Croonwolter&dros
Adres: Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam
Website: https://www.croonwolterendros.nl/nl
Social media: