Sensoren automatiseren ons dagelijks leven

Sensoren automatiseren ons dagelijks leven

  • Lees ook: Slim straatlicht maakt haven Moerdijk Smart City-pionier

Ze zijn vaak niet eens zichtbaar, maar overal om ons heen zijn ze aanwezig: sensoren. De bekendste zijn bewegings- en aanwezigheidssensoren, die volautomatische deuren en verlichting aansturen. Maar sensoren kunnen bijvoorbeeld ook straling en druk meten. In de toekomst zijn machines dankzij sensoren zelfs in staat om aan te geven waar en wanneer ze onderhoud nodig hebben. Of wat het verbruik is. Ook kunnen artsen straks de gezondheid van patiënten op afstand monitoren.

Sensoren zijn in feite kunstmatige zintuigen; ze nemen bepaalde omstandigheden waar en gebruiken die informatie om een signaal te sturen naar een aangekoppeld besturingssysteem. De term ‘sensor’ is dan ook afkomstig van ‘sense’, het Engelse woord voor zintuig.

De gelijkenis tussen sensoren en onze zintuigen is opvallend groot. Wanneer mensen iets waarnemen, sturen de zintuigen deze informatie ook als informatie door naar de hersenen, die vervolgens organen of ledematen aansturen voor een (re)actie.

Een rookmelder triggert bijvoorbeeld het brandalarm wanneer het rookdeeltjes waarneemt, terwijl een brandlucht bij mensen in de hersenen de reactie van alarmering en vluchtgevoel oproepen.

Grootschalige toepassing

Sensoren worden gebruikt in een groot aantal, zeer uiteenlopende toepassingen en zijn binnen veel verschillende sectoren actief. Bijvoorbeeld in kantoorgebouwen, waar sensoren de facilitaire dienst kunnen helpen.

BeSense-sensoren-in-gebruik

Maar ook werkkleding bevat steeds vaker sensoren, waardoor we mensen kunnen detecteren en volgen wanneer ze bijvoorbeeld in het riool werkzaam zijn. Niet alleen hun locatie maar ook de fysieke toestand (te warm, te koud) is dan zichtbaar.

Slimme woningen

Een andere, sterk groeiende toepassing van sensoren zit verwerkt in slimme huishoudelijke apparaten, waarmee we smart homes creëren. Domoticatoepassingen zijn voor woningbouwverenigingen de ideale manier om woningen comfortabel, veilig en energiebesparend te maken.

Slimme huishoudelijke apparaten zijn daarnaast essentiële hulpmiddelen om mensen die zorg nodig hebben langer thuis of op één vast woonlocatie te huisvesten. Zorginstellingen kunnen met zorgdomotica zorgbehoevenden langere tijd comfortabel een thuis bieden.

Slimme vloer

Dwaaldetectiesystemen voorkomen bijvoorbeeld dat dementerende ouderen in gevaarlijke situaties terecht komen. Intelligente vloeren merken op wanneer bewoners vallen, zodat zorgpersoneel direct een seintje krijgt en op afstand kan ingrijpen.

Gebouwautomatisering

Naast de toepassing in slimme woningen, zijn sensoren ook volop actief in gebouwautomatisering. In beide gevallen zijn de sensoren vrijwel wel altijd via internet – IoT (Internet of Things) – of een ander communicatiesysteem met een besturingssysteem gekoppeld.

Bewoners en gebouweigenaren kunnen via dit systeem alle aangesloten apparaten, installaties en machines monitoren en aansturen. Maar we gebruiken ze niet allen voor besturen en bedienen; gebouweigenaren kunnen door die sensoren, en de data die ze genereren, ook voorspellen wanneer onderhoud of vervanging noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat sensoren de intensiteit van het gebruik van bepaalde onderdelen exact bijhouden.

Infrastructurele toepassingen

Behalve in woningen en gebouwen, worden sensoren ook toegepast in infrastructurele werken. In het wegennet van Amsterdam en binnen het Havenbedrijf Amsterdam zijn bijvoorbeeld slimme temperatuursensoren geïnstalleerd die voorspellend aangeven wanneer het gaat vriezen en er dus gestrooid moet worden. De sensoren laden zichzelf op met ongebruikte energie uit gsm- en 4G-netwerken.

Straatlicht Moerdijk

Een ander voorbeeld van sensoren die bijdragen aan een slimme infrastructuur, is het slimme straatlicht op het industriegebied van Moerdijk. De 1.000 intelligente led-lantaarnpalen leveren het Havenbedrijf een energiebesparing van 80 % op doordat de lantaarns alleen op 100 % verlichten op het moment dat er verkeer in de buurt is.

Sensoren en actuatoren

Hoewel sensoren in veel slimme toepassingen worden ingezet, is het belangrijk om te beseffen dat sensoren zelf niet ‘slim’ zijn. Sensoren nemen enkel zaken waar en geven naar aanleiding daarvan een signaal af.

Een zogenoemde actuator (de term kent zijn oorsprong in het Engelse woord ‘act’) ontvangt dit signaal en zet deze om in een handeling. In het geval van de rookmelder: de sensor neemt rookdeeltjes waar, en de actuator (sirene en/of lamp) krijgt dat signaal van de sensor waarna het brandalarm te horen of te zien is. Sensoren hebben daarom altijd een actuator nodig om acties uit te voeren.

Verder lezen?

Techniek Nederland
Techniek Nederland
Adres: Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden
Website: https://www.technieknederland.nl/home
Social media: