Verduurzamen vastgoed wordt makkelijker met de CSR-manager

Verduurzamen vastgoed wordt makkelijker met de CSR-manager

  • Lees ook: MM25: ‘Zo’n nieuwe werkplek geeft enorm veel energie’

Kantoren moeten voor 2023 voldoen aan het verplichte Energielabel C, anders is het niet langer toegestaan de gebouwen te gebruiken. Een enorme uitdaging, aangezien er naar schatting nog 43 miljoen m2 aan kantoorruimte moet worden gerevitaliseerd. Met de CSR-manager krijgen vastgoedportefeuillehouders direct inzicht in het laaghangende fruit. Want alleen al 28 miljoen m2 kan installatietechnisch worden verduurzaamd zonder bouwkundige ingrepen.

De divisie Utiliteit van Croonwolter&dros gaat de tool CSR-manager van Corporate Facility Partners (CFP) inzetten om de advisering en dienstverlening aan relaties rondom het verduurzamen van hun vastgoed te verbreden en verdiepen.

Marc Hopman, Revitalisatie Directeur bij Croonwolter&dros vertelt: ‘We gaan ervan uit dat de lifecycle van een gebouw oneindig is. Zodat er altijd kan worden ingezet op duurzame revitalisering, met slim onderhoud en smart building-technologie. Veel vastgoedeigenaren hebben echter onvoldoende inzicht in zowel de technische als financiële mogelijkheden om niet alleen te voldoen aan de norm, maar ook om verspilling terug te dringen, om gebouwen volledig circulair te maken en/of een certificering als BREEAM te behalen.’

CSR-manager

Dit complete inzicht kan Croonwolter&dros met CSR-manager bieden. CSR-manager geeft namelijk 360°-basisinzicht in stappen die gezet moeten worden en investeringen die nodig zijn.

De scan geeft aan waar het snelste duurzaamheidsvoordeel valt te behalen

Hopman: ‘Binnen onze aanpak bieden we een vrijblijvende scan van het vastgoed aan op basis van postcode en huisnummer. Met kadastergegevens weten we welk bouwbesluit destijds gold en welk energielabel eventueel destijds al is toegekend aan het gebouw. Met het inzicht in die data is er een goede basis om het duurzaamheidsgesprek aan te gaan en te bespreken waar het mogelijk is om energie te besparen en CO2 te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door warmteterugwinning, energiemanagement, zonnepanelen en ledverlichting.’

Snelste duurzaamheidsvoordeel

De scan geeft snel een beeld aan vastgoedportefeuillehouders waar het snelste duurzaamheidsvoordeel te behalen valt en hoe verduurzaming kan worden verankerd in de lopende onderhoudsplanning.

‘Iedereen moet vastgoed gaan verduurzamen. De eerste stappen zetten we met de circa 7.000 klanten van Croonwolter&dros. We hebben op dit moment zo’n 40 adviseurs die hun relaties zo snel mogelijk op weg helpen met de planmatige aanpak van verduurzaming.’

En dat is een heel concrete aanpak. ‘We kunnen zowel relaties als externen helpen om met diverse maatregelen kantoorpanden, maar natuurlijk ook ander vastgoed een labelsprong of -sprongen te laten maken. Zo kunnen zij in 2023 voldoen aan het juiste duurzaamheidslabel C of beter natuurlijk. Want we moeten en kunnen door, naar energieneutrale gebouwen in 2050.’

C-the Change

Een vrijblijvende scan aanvragen kan via C-the Change. CSR-manager is een tool die deel uitmaakt van de bredere campagne C-the Change van Croonwolter&dros. Hierin wordt vakinhoudelijke kennis gecombineerd met een actieve rol in het verduurzamen van Nederland.

Croonwolter&dros
Croonwolter&dros
Adres: Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam
Website: https://www.croonwolterendros.nl/nl
Social media: