Zekerheid voor alles op tankoverslag Rubis Terminal

Zekerheid voor alles op tankoverslag Rubis Terminal

  • Lees ook: Vier eeuwen oude vuurtoren nu moderne werkplek

Croon Elektrotechniek kan bogen op ruime ervaring, als het gaat om het beheer van elektrotechnische installaties. De eisen die Rubis Terminal in Rotterdam echter stelt aan veiligheid en continuïteit, kunnen zelfs voor Croon uitdagend worden genoemd. Als klap op de vuurpijl staat een aanzienlijke uitbreiding van de tankopslag op de agenda. En uiteraard terwijl alle installaties altijd probleemloos moeten werken.

Rubis Terminal Rotterdam is gespecialiseerd in de op- en overslag van minerale olieproducten en chemicaliën. Deze producten worden vervolgens verder getransporteerd via schip, tankwagen, trein of pijpleiding. De bedrijfslocatie voorziet dus niet alleen in opslag van maximaal 161.600 kubieke meter vloeistof, maar is ook een zenuwcentrum van uiteenlopende technieken.

Rubis-boot-in-haven

Met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen moet de veiligheid dus ten alle tijden zijn gegarandeerd, en dat stelt hoge eisen aan de partij die verantwoordelijk is voor de techniek ter plekke. Rubis vroeg Croon Elektrotechniek om inzicht te geven in de huidige staat van de installaties.

Nulmeting elektotechniek

Op het bedrijfsterrein is daarom een nulmeting uitgevoerd naar de elektrotechniek. Daarnaast werd de veiligheid beproeft en is onderzoek gedaan naar verdeelinrichtingen. Ook het personeelsbeleid is onder de loep genomen; alleen mensen met de juiste competenties mogen aanwezig zijn op de tankoverslag. Alle bevindingen bundelde Croon in het Elektrotechnisch Veiligheids Beleid (EVB); een document waarin alle bevindingen worden overgedragen aan Rubis voor probleemloze werking van de installaties, nu en in de toekomst.

Rubis-Terminal-overzicht

Maar de opdracht gaat verder dan adviseren en documenteren. Croon voert de maatregelen zelf door met gespecialiseerde collega’s, in samenwerking met Rubis-medewerkers. De frisse start werkt; sinds het elektrotechnisch bedrijf aan de slag is tussen de opslagtanks, is het aantal storingen minimaal. De uitbreiding van 28 tanks met nog eens 45 tanks kan met het nodige vertrouwen tegemoet worden gezien.

 

Croonwolter&dros
Croonwolter&dros
Adres: Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam
Website: https://www.croonwolterendros.nl/nl
Social media: