Energiebesparende koeling bij Maître Paul

Energiebesparende koeling bij Maître Paul

  • Lees ook: Verse melk zorgt voor warmte op de boerderij

Bij Maître Paul in Tilburg was men al enkele jaren overtuigd van het feit dat de koelinstallatie aan vervanging toe was. Maar het hart van de productiefaciliteit voor diepvriesgebak zet je niet zomaar even stil. Door de jaren heen stapelden de argumenten zich echter op om toch de grote omslag te maken. Cofely Refrigeration pakte de klus aan, en bewees met een lagere energierekening en milieuwinst dat Maître Paul de juiste keuze had gemaakt.

Het prille begin van de operatie lag alweer tien jaar achter Maître Paul. Toenmalig eigenaar Nestlé wilde afrekenen met het schadelijk freon als koelmiddel van de installaties. Het bedrijf werd daarna overgenomen en de plannen belandden in de la, waar ze pas door de volgende eigenaar weer uit werden gehaald. Cofely was in staat om zelfstandig de gehele ombouw in goede banen te leiden en dat was een belangrijk argument om verder op te trekken.

Koelmiddel

De aandacht ging al snel naar een installatie met een milieuvriendelijker koelmiddel. Daarbij moest rekening worden gehouden met de toekomst. Onder aanvoering van Europese regelgeving worden steeds meer schadelijke middelen verboden. Installaties moeten daarom zijn voorbereid op de toekomst. Twee gekoppelde systemen met daarin ammoniak en CO2 bleek te zorgen voor de beste prestaties, terwijl de risico’s beperkt blijven en vertragende trajecten met vergunningen achterwege konden blijven.

Energiebesparende koeling bij Maître Paul

De techniek was niet langer een oponthoud, maar de planning houdt geen rekening met het volledig stilleggen van het productieproces. Door zorgvuldig het juiste moment te kiezen en afspraken vast te leggen, kon er in een rustigere periode een deel van de productielijnen worden uitgeschakeld. Op keiharde voorwaarde dat de deadline gehaald werd, anders zouden klanten zonder gebak, taarten en taartbodems komen te zitten.

In de vijf weken die Cofely kreeg, werd de klus geklaard. Waar de ene vriesinstallatie werd aangepast, werd de ander ten volle benut om geen vertraging op te lopen.

Nieuw besturingssysteem

Een investering van vijf weken die loont, zo bleek. De nieuwe installatie is in mei opgeleverd en alleen al het gebruiksgemak is reden tot tevredenheid. Pompen, compressoren en vriezers hoeven niet meer handmatig aangezet te worden. Dit wordt overgelaten aan het nieuwe besturingssysteem. Dit systeem is verder ook in staat om nauwkeurige rapportages op te leveren en schommelingen in de temperatuur tegen te gaan. De grote vuurdoop heeft het nieuwe systeem al achter de rug, met goed resultaat. In de snikhete dagen van eind juni, waarin de temperatuur in het Tilburgse opliep tot boven de 35 graden, bleef de installatie probleemloos draaien.

 

ENGIE Services
ENGIE Services
Adres: Kosterijland 20, 3981 AJ Bunnik
Website: www.engie-services.nl/
Social media: