Verse melk zorgt voor warmte op de boerderij

Verse melk zorgt voor warmte op de boerderij

  • Lees ook: Green Quest: slimme technieken helpen zuivelindustrie besparen

De koeien van veehouder Marco Jaapies uit het Noord-Hollandse Hensbroek verwarmen met hun melk de woning van het gezin en leveren deels de energie voor het warme water. Hiermee zorgt de melk op een onverwacht creatieve manier voor duurzame energie.

Ons kleine kikkerlandje telt op dit moment zo’n 1,5 miljoen melkgevende koeien, dat betekent dat er per elf Nederlanders één melkkoe beschikbaar is. Deze koeien leveren samen niet alleen een heleboel melk op, maar ook héél veel warmte. Zo wordt melk direct teruggekoeld van zo’n 34 °C naar 4 °C. Deze lage temperatuur is noodzakelijk om aan de bacteriologische eisen van de melkfabriek te voldoen.

Woonhuisverwarming boerderij

In veel gevallen gaat deze warmte bij het terugkoelen verloren, daarom werd door AgriComfort het ECO200-systeem bedacht. Hierbij wordt de vrijgekomen warmte gebruikt om het woonhuis van de boerderij te verwarmen. In het Noord-Hollandse Hensbroek verzorgde Technisch Buro Zonderland de installatie van een ECO200-systeem op de boerderij van Marco Jaapies en zijn gezin.

In de melkleiding van het bedrijf is een warmtewisselaar opgenomen die de warmte van de melk opslaat en gebruikt om water te verwarmen. Dit water wordt opgeslagen in twee buffervaten: het eerste buffervat (300 – 400 liter) levert warm water voor het reinigen van de melkleiding, het tweede buffervat heeft een inhoud van 1.000 liter en is bedoeld voor verwarming van de woning en heet water. Bijvoorbeeld om te douchen of de afwas te doen.

5.200 m³ gasbesparing

Het gezin heeft het ECO200-systeem sinds april 2013 in gebruik. De honderd melkkoeien van de maatschap zijn goed voor een melkproductie van een miljoen liter per jaar. Dit levert, omgerekend, ongeveer evenveel warmte op als 5.200 m³ aardgas. In huis hangt, voor de écht koude dagen, ook nog een normale cv-ketel. Tijdens deze dagen verbruikte de familie tot nu toe slechts 0,5 m³ gas per dag.

Omdat er ’s zomers geen warmte nodig is, wordt dan alleen warmte opgeslagen voor het spoelen van de melkleiding en het benodigde huishoudelijke warme water. De bestaande compressorkoeling neemt de koeling dan weer over.

Technisch Buro Zonderland
Technisch Buro Zonderland
Adres: Tilledyk 4, 9047 KJ Minnertsga
Website: zonderlandbv.nl/
Social media: