Risicogestuurd onderhoud voor monumentale spuikokers Afsluitdijk

Risicogestuurd onderhoud voor monumentale spuikokers Afsluitdijk

  • Lees ook: De Sluiskiltunnel: machtig mooie techniek

Bij de Afsluitdijk controleren 25 massieve spuikokers het waterpeil in het IJsselmeer. Ook na 85 jaar functioneren de kokers nog zoals bedoeld, maar dat vraagt wel om het nodige onderhoud. Croonwolter&dros voert, samen met Arcadis en Hollandia Services, dit onderhoud op risicogestuurde basis uit.

Croonwolter&dros en Arcadis voeren samen met Hollandia Services in opdracht van Rijkswaterstaat het regulier en groot onderhoud uit aan 8 natte kunstwerken in het IJsselmeergebied. 2 daarvan, de Stevinsluizen en de Lorentzsluizen, liggen in de Afsluitdijk. Inmiddels is het leeuwendeel van de onderhoudswerkzaamheden aan deze sluizen afgerond. Nu zijn de spuikokers aan de beurt.

4 meter onder NAP

René Esser, projectmanager van Croonwolter&dros: ‘In totaal zijn er 25 spuikokers. Ze voeren overtollig water uit het IJsselmeer af naar de Waddenzee en voorkomen dat het zoute water van de Waddenzee het IJsselmeer instroomt. De spuikokers moeten altijd presteren: als ze niet functioneren, loopt het achterland gevaar. Daarom vindt, naast het reguliere onderhoud, ééns in de ongeveer 15 jaar groot onderhoud plaats. Dat moment is nu weer aangebroken.’

Buitenzijde Spuikokers

De kokers liggen in de Afsluitdijk, 4 m onder NAP. Elke spuikoker met 12×7,5 m en wordt met twee massieve schuiven afgesloten. De kokers dateren al van de aanleg van de Afsluitdijk en zijn inmiddels 85 jaar oud. Ze zijn in het droge gebouwd, onder leiding van ingenieur Lely. Een indrukwekkend stuk werk.

Ander onderhoudsregime spuikokers

Matthijs de Groot, projectmanager bij onderaannemer Hollandia Services: ‘Croonwolter&dros, Arcadis en wij inventariseren de staat van de geleiderails: zijn die door corrosie aangetast? Hoe zit het met de ankers? En zijn de afdichtingen van de hefdeuren op orde?’ Esser vervolgt: ‘In fase 1 onderzoeken en renoveren we 3 spuikokers. Op basis van de uitkomsten adviseren we Rijkswaterstaat om de andere 22 kokers wel of niet aan te pakken.’

Inspectie spuikokers binnenzijde

Laurens van Oostveen, maintenance manager van Arcadis, is verantwoordelijk voor het onderhoudsregime van de bruggen en (spui)sluizen van Rijkswaterstaat in het hele IJsselmeergebied. ‘Vroeger volgde onderhoud en renovatie een vast schema, nu gebeurt dat op basis van functionaliteit. Daartoe voeren we inspecties uit, analyseren we onder andere storingen en vergelijken deze data met het Reliability Centred Maintenance (RCM)-model.’

Onderhoudsmanagementsysteem

Deze risicogestuurde benadering betekent voor de spuikokers dat er voortaan niet met vaste tussenpozen standaard aan alle kokers groot onderhoud plaatsvindt. Er wordt echt beoordeeld of het nodig is. Van Oostveen: “Daarbij houden we ook rekening met het feit dat de hele dijk verstevigd gaat worden, om op termijn de gevolgen van de klimaatverandering op te kunnen vangen.’

Alle data worden geregistreerd in het Ultimo-onderhoudsmanagementsysteem, zodat de database voor asset management wordt bijgehouden. Esser: ‘De inspectie van de eerste spuikokers toonde aan dat de staat waarin de rails verkeren in orde is. Er is een overdaad aan ankers en die zitten nog prima vast. De rails zijn amper gecorrodeerd. Het is echt een mooi stuk werk.’ De combinatie denkt nu Rijkswaterstaat te adviseren het bij 3 te laten.

Fotografie: Paolo Bouman. Een uitgebreid artikel verscheen eerder in het vakblad Land + Water.

 

Croonwolter&dros
Croonwolter&dros
Adres: Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam
Website: https://www.croonwolterendros.nl/nl
Social media: