Groen tanken in de Antwerpse haven

Groen tanken in de Antwerpse haven

  • Lees ook: Vier eeuwen oude vuurtoren nu moderne werkplek

In de Antwerpse haven komt een alternatieve energiehub. Deze hub wordt een soort tankstation voor binnenvaart en wegtransport, waar LNG, CNG en stroom kunnen worden getankt. De ENGIE Groep en het Antwerps Havenbedrijf hebben een consessieovereenkomst voor dertig jaar getekend, en beginnen binnenkort met de bouw van de alternatieve hub.

De alternatieve energiehub in de haven van Antwerpen zal bestaan uit een bunker- en vulstation met vloeibaar aardgas (LNG) voor binnenvaart en wegtransport, een aardgasvulpunt (CNG) en snelladers voor elektrische voertuigen.  Het havenbedrijf is al enkele jaren pionier op het vlak van LNG. Met het LNG Masterplan voor Rijn-Main-Donau werkt de haven samen met 32 andere partners uit heel Europa aan de doelstelling om de schonere brandstof LNG een beschikbaar te stellen voor de binnenscheepvaart.

energiehub_800_600_nl

Zo worden binnenschepen gestimuleerd om LNG als brandstof te gebruiken, maar er kan vanuit Antwerpen ook LNG naar andere havens in Europa worden vervoerd. Met de realisatie van het LNG-bunkerstation is LNG vanaf 2017 permanent en continu beschikbaar  in de Antwerpse haven.

Grote ambities haven

ENGIE heeft grote ambities als het gaat om de verduurzaming van de transportsector. Behalve partner in de Alternatieve Energiehub is ENGIE ook de initiatiefnemer van een consortium van bedrijven dat innovatieve oplossingen, brandstofaanbod en brandstofvraag bij elkaar brengt in de Alternatieve Energiehub in het  ‘INtoLNG’- project. Om haar ambitie verder waar te maken, wil de ENGIE Groep de ontwikkeling van mobiliteitsoplossingen op aardgas versnellen. Tegen 2020 investeert ENGIE 100 miljoen in LNG- en CNG-tankstations voor wegtransport. De ontwikkeling van de hub in de haven van Antwerpen is hier een mooi voorbeeld van.

Volop ontwikkeling

Behalve de Antwerpse Haven lanceerde ENGIE onlangs nog de bouw van een LNG-bevoorradingsschip in partnership met NYK en Mitsubishi. Ook in Nederland is ENGIE LNG Solutions zeer actief in het ontwikkelen van LNG- en CNG-faciliteiten. Zo worden CNG-faciliteiten aan LNG-stations ontwikkeld, waarbij de aanwezige LNG wordt gebruikt om CNG te maken. Twee LNG-vrachtwagenstations zijn al operationeel, twee zijn in aanbouw en een tiental is in ontwikkeling.

ENGIE Services
ENGIE Services
Adres: Kosterijland 20, 3981 AJ Bunnik
Website: www.engie-services.nl/
Social media: