Westerscheldetunnel na 1,5 jaar renoveren veiliger dan ooit

Westerscheldetunnel na 1,5 jaar renoveren veiliger dan ooit

  • Lees ook: De energieneutrale tunnel komt er aan!

Door de langste verkeerstunnel van Nederland rijden jaarlijks ruim 6 miljoen voertuigen. De 2 buizen met elk 2 rijstroken maken het mogelijk om, onder het water van de Westerschelde door, in 5 minuten van Zeeuws-Vlaanderen naar Zuid-Beveland te rijden en andersom. Dat moet natuurlijk zo veilig mogelijk kunnen gebeuren. En daarover waken sinds juli 2018 compleet nieuwe verkeers- en tunneltechnische installaties (VTTI).

111 nieuwe full HD-camera’s, 350 luidsprekers, 293 intercoms, 360 matrixborden, een nieuw verkeersdetectiesysteem, nieuwe bedienings- en besturingssystemen, nieuwe zichtmeting en een nieuwe omroepinstallatie.

En dat is nog maar een deel van het resultaat van de meer dan 1.000 contracteisen die de NV Westerscheldetunnel voor de renovatie specificeerde voor onderhoudsaannemer Westerscheldetunnel Maintenance (WM). WM is een combinatie van Croonwolter&dros, Mobilis en BAM. Tot 2033 is WM verantwoordelijk voor het onderhoud aan de Westerscheldetunnel.

Webbased afstemmen en meekijken

Om zoveel contracteisen, verdeeld over 15 verschillende deelsystemen, op elkaar te kunnen afstemmen en te beheersen, maakte WM gebruik van Relatics. Dit is een webbased tool waarin data en verbanden tussen de eisen worden opgeslagen en dat alle projectinformatie inzichtelijk maakt.

‘Hiermee kijken we naar de impact die de deelsystemen op elkaar hebben, maar ook naar de impact op de systemen die níet in de scope van de renovatie zitten én naar de impact op het regulier onderhoud’, vertelt Ton Vos, Consultant Techniek bij Croonwolter&dros en verantwoordelijk voor de software. Bovendien kan de opdrachtgever via Relatics meekijken, waardoor hij op de hoogte blijft van de status van het project.

Innoveren terwijl je werkt

Een extra uitdaging binnen dit project was de wens van de opdrachtgever van een ‘state of the art’-oplevering. Dat wil zeggen dat als zich gaandeweg het traject – de voorbereiding startte al in 2015 – mogelijkheden voordeden om de VTTI nóg geavanceerder in te vullen, dit ook zou worden gedaan.

‘Innovatie terwijl je werkt, dus’, vertelt integraal ontwerpleider Hans van Lieshout van Croonwolter&dros. ‘Dat betekende dat er op basis van technische ontwikkelingen afgeweken kon worden van het contract. Het was heel prettig dat de opdrachtgever ons hiervoor de ruimte en het vertrouwen gaf.’

Hard- en software bij elkaar

Hard- en software trokken tegelijk op bij de renovatie. Van Lieshout: ‘Dat moet ook wel. Als wij van de hardware-kant bijvoorbeeld besluiten dat we van een analoge naar een digitale camera gaan, dan moet de besturingslaag van Ton dit ondersteunen. Door dit vroegtijdig te onderkennen, voorkom je later in het traject vertraging en faalkosten.’

Om de afstemming verder te vergemakkelijken werkten, de teams van hard- en software in dezelfde ruimte.

Weinig overlast

De backbone van het systeem werd aangelegd voordat het definitief ontwerp rond was. ‘Omdat we nog niet exact wisten wat we straks nodig zouden hebben aan infrastructuur, gingen we aan de veilige kant zitten’, vertelt projectmanager Weslie Saarloos van Croonwolter&dros. ‘Dat bracht een zekere overdimensionering met zich mee, maar dat viel weg tegen het grote voordeel van meer tijd om te kunnen te testen.’

Werkzaamheden-Westerscheldetunnel

Ook werd er zoveel mogelijk parallel opgebouwd en zo weinig mogelijk gebruikgemaakt van bestaande besturingskasten voor nieuwe installatieonderdelen. Hierdoor konden de bestaande systemen gewoon hun werk blijven doen en bleef de overlast voor de weggebruiker zeer beperkt.

Westerscheldetunnel: supermodern

En het resultaat? Een super moderne tunnel! Werd voorheen om de 60 meter via een lus gemeten of een voertuig nog reed, nu gebeurt dit met een elektromagnetische vingerafdruk van ieder voertuig. Zodra iemand te langzaam rijdt, stilstaat of tegen de richting inrijdt, wordt alarm geslagen bij de meldkamer en worden de camera’s geactiveerd. Dit zijn full-HD-camera’s die 360° kunnen draaien, waardoor er vanuit alle hoeken beter zicht is op wat er in de tunnel gebeurt.

Ook het communicatiesysteem van de hulpdiensten, C2000, is vernieuwd. Tijdens een incident in de tunnel kan men zo beter contact met elkaar houden. De intercoms in de hulpposten in de tunnel zijn vervangen door toestellen die het achtergrondgeluid beter wegfilteren. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar dat hoekje is in de Westerschedetunnel nu heel erg klein geworden.

Croonwolter&dros
Croonwolter&dros
Adres: Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam
Website: https://www.croonwolterendros.nl/nl
Social media:
BAM Infra
BAM Infra
Adres: H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC Gouda
Website: https://www.baminfra.nl
Social media: