Branddetectie Lievegoed optimaal geregeld

Branddetectie Lievegoed optimaal geregeld

  • Lees ook: Nieuwe Kerk Delft: elke armatuur op de juiste plek

Brand is een nachtmerrie voor iedere zorginstelling. Daarom is het belangrijk dat de brandmeldinstallaties goed werken en regelmatig getest worden. Van den Pol Elektrotechniek optimaliseerde de brandmeld- en ontruimingsinstallaties bij zorginstelling Lievegoed en verzorgde ook de verplichte certificering. Met een contract tot gevolg.

Een goed functionerende brandmeldinstallatie (BMI) detecteert brand snel en zet andere installaties in werking, zoals het ontruimingsalarm. Zorginstelling Lievegoed wilde op alle locaties de brandmeld- en ontruimingsinstallaties optimaliseren en vroeg Van den Pol Elektrotechniek als erkend branddetectiebedrijf de huidige situatie in kaart te brengen. Het Montfoortse familiebedrijf had al enkele BMI’s van Lievegoed in beheer en was daarmee een vertrouwde partner.

Deskundig advies over brandbeveiliging

Lievegoed biedt zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met psychiatrische problemen, verslavingsproblemen of een verstandelijke handicap. De fusieorganisatie telt zo’n 40 locaties, veelsoortig in oppervlak, bouwstijl, leeftijd en functie. Monumentale en moderne objecten, van zorgboerderij en handwerkplaats tot kantoor.

‘Die veelsoortigheid was ook terug te zien in de uitvoering van de brandmeldinstallaties’, vertelt projectleider André de Kruijf van Van den Pol. Dat maakte het voor ons een complexe, maar tegelijk interessante klus. Voor ieder pand bekeken we hoe de installaties functioneerden en of ze voldeden aan de inspectierichtlijnen. Vervolgens kwamen we met een adviesrapport, voorzien van beeldmateriaal, met daarin de noodzakelijke verbeteringen en de kosten.’

Klantgerichte aanpak

Op basis van het rapport gaf Lievegoed 13 locaties prioriteit. De Kruijf: ‘Op sommige locaties hebben we de brandmeldinstallaties helemaal vervangen, maar op andere plaatsen bleek een aanpassing voldoende. In enkele gevallen waren zelfs installaties met een lichtere bewakingsomvang mogelijk zonder gevolgen voor de veiligheid. Of de automatische doormelding naar de alarmcentrale van de brandweer kon vervallen. Op deze manier dalen de onderhoudskosten voor de opdrachtgever.’

‘We hebben ook gezorgd voor standaardisering door overal voor dezelfde soort systemen te kiezen. Zo is de instructie voor de medewerkers van Lievegoed gelijk op alle locaties.’

Ontruimingsalarm Van den Pol

Onderhoudscontract

Nu de verbeteringen zijn doorgevoerd, worden de locaties geïnspecteerd op brandveiligheid door een inspectiebureau. Dit is nodig om een inspectiecertificaat te krijgen, sinds 2015 verplicht in de zorg. Ook dit traject begeleidt Van den Pol volledig.

De samenwerking ging zelfs nog verder. Lievegoed sloot een contract af met Van den Pol voor het onderhoud en beheer van alle brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Coördinator facilitaire zaken Peter Varenkamp van Lievegoed licht toe: ‘Voorheen controleerden onze bhv’ers deze voorzieningen. Nu doen medewerkers van Van den Pol dat en daardoor kunnen wij ons concentreren op onze kerntaken. Ondertussen houden we zelf de regie. Van den Pol levert voor iedere installatie een digitaal logboek waar we de status kunnen inzien en bijvoorbeeld rapportages kunnen downloaden.’

Verduurzamingstraject

Tot slot vroeg Lievegoed aan Van den Pol aanbevelingen te doen voor verduurzamingsmaatregelen op de locaties met een bovengemiddeld energiegebruik. Zoals het vervangen van de huidige verlichting door led. Zo leverde de ene klus het installatiebedrijf een andere klus op. Een mooie uitkomst van een goede samenwerking.

Hoofdfoto: Lievegoed. Foto ontruimingsalarm: Van den Pol Elektrotechniek.

Van den Pol Elektrotechniek
Van den Pol Elektrotechniek
Adres: Aardvletterweg 14, 3417 XL Montfoort
Website: https://www.vandenpol.com/
Social media: