4 vragen (en antwoorden) over zorgtechnologie

4 vragen (en antwoorden) over zorgtechnologie

  • Lees ook: Innovatieve techniek voor nieuw Nijkerks woonzorgcentrum

Door de toenemende vergrijzing en het tekort aan personeel in de gezondheidszorg moet anders worden gekeken naar de inzet van verpleging. Door efficiënte zorgdomotica kan de inzet hiervan beter worden benut, waardoor er meer tijd kan worden besteed aan andere zorgtaken. Maar wat houdt het nu precies in? En hoe werkt het?

Nederland vergrijst en hierdoor neemt de druk op de gezondheidszorg toe. Verschillende zorgtechnologieën kunnen hierbij helpen. Een van de bedrijven die hierin is gespecialiseerd, is Verkerk Service Systemen. Zorgdomotica-expert Joël Kuperus kan hier alles over vertellen.

Wat is zorgtechnologie?

Zorgtechnologieën zijn de extra oren en ogen van het personeel in zorginstellingen en woonzorgcomplexen. Het zijn technieken die het zorgproces ondersteunen, door taken als toezicht, opvolging op noodmeldingen, inzicht in gedragspatronen en toegang tot bepaalde ruimtes te vereenvoudigen. Daarmee reduceren ze de werkdruk van het personeel. Tegelijkertijd vergroten ze de privacy en de vrijheid van de bewoners.’

‘Van ons eigen zorgtechniek-concept is de multisensor een belangrijk onderdeel. Het is een apparaatje aan het plafond, dat lijkt op een rookmelder en meerdere functies heeft. Bij het detecteren van bepaalde bewegingen of gedrag binnen een vooraf bepaald tijdsbestek, geeft het een melding naar het zorgpersoneel die is uitgerust met onze zorg-app. Die kunnen dan realtime meekijken op de camerabeelden vanuit de multisensor. Is iemand gevallen, dan kan het personeel snel ingrijpen. Is een bewoner opgestaan om naar de wc te gaan, dan hoef je er niet naartoe.’

‘Verder vangt het apparaatje geluid op en kan je ermee communiceren. Als een bewoner bijvoorbeeld om hulp roept, dan zal de sensor daar bij een bepaald aantal decibellen en tijdsduur, een melding van sturen naar de smartphone van de zorgverlener. Zodat die op dat moment kan meekijken en beoordelen of er iets mis is. Dat wil je natuurlijk niet als iemand gewoon praat in zijn slaap. Als een bewoner via de polszender om hulp roept, kan de zorgverlener via een spreek-luisterverbinding contact maken met die persoon.’

Hoe bevordert dat ‘meekijken’ de privacy?

‘Het klinkt gek, je hebt het over cameratoezicht en beeldzorg, en dat wordt als vrijheidsbeperkend gezien. Maar je verhoogt er juist de privacy en de bewegingsvrijheid mee. Want het personeel hoeft ’s nachts niet constant de kamer in om te checken of de mensen nog wel in bed liggen, waarmee ze ongewild toch hun nachtrust verstoren. Bewoners voelen zich daar ook vaak ongemakkelijk bij. De camerabeelden zijn alleen live te volgen in zorgwekkende situaties. Niet wanneer je maar wil. Ze worden ook niet opgenomen of opgeslagen.’

‘Daarnaast kunnen we met sensors leefcirkels creëren die de bewegingsvrijheid ten goede komen. Veel demente mensen zitten nu op een gesloten afdeling, voor hun eigen veiligheid. Daar worden ze heel onrustig en soms zelfs agressief van. Met ons zorgtechnologieconcept kunnen we een gebouw in zones opdelen en per bewoner bepalen in welke zones ze zich vrij mogen bewegen. En op welke tijden. Komt mevrouw Jansen bij een deur waarachter ze niet mag komen, dan blijft die dicht.’

‘Voor mevrouw Pietersen gaat die bijvoorbeeld wel open. Dat kan doordat de polszender van de bewoner contact maakt met de sensors bij de deuren. Die herkennen wie er voor de deur staat en weten wie er wel of geen toegang heeft. Overdag kun je mensen alle ruimte geven, zo stimuleer je dat mensen overdag meer in beweging zijn en dat ze zich vrijer voelen’

Hoe flexibel is de techniek inzetbaar?

‘Per bewoner wordt – in samenspraak met de mantelzorgers en de medisch specialist – een zorgleefplan opgesteld met de techniek die daarbij past. Dat is dus voor iedereen anders. De kamer bij elke wisseling van bewoner in een mum van tijd is aan te passen. Als de basisinfrastructuur er is, ben je zo klaar.’

Heeft zorgtechnologie de toekomst?

‘Absoluut. Zorginstellingen krijgen alleen nog de ‘zware gevallen’, nu we langer zelfstandig thuis moeten wonen. En zorgpersoneel is moeilijk te vinden. Het werk wordt zwaarder, de handjes minder. Dus is techniek vereist om dat op te vangen. Zorgtechnologie staat nu al bijna standaard in alle aanvragen voor installaties in de zorg.’

‘Bij de 4e generatie zorgtechnologie draait het om preventie’

‘In een kort tijdbestek is het algemeen goed geworden. De technologie vordert snel. We hebben nu al de 3e generatie zorgtechnologie. Die is nu nog gebaseerd op actie en reactie. De volgende generatie zal draaien om preventie. Met geavanceerde software kan een multisensor dan bijvoorbeeld aan iemands loopbewegingen afleiden dat de kans groot is dat diegene binnenkort zal vallen. Dan kan er dus een alarm uitgaan als iemand gevaarlijk gaat lopen. Zo iemand krijgt dan meer aandacht en toezicht vanuit de zorg, waardoor vallen en heupfracturen te voorkomen zijn.’

‘Verder zijn wij zelf bezig met gezichtsherkenning door camera’s, zodat mensen uiteindelijk geen polszender meer nodig hebben om toegang te krijgen tot bepaalde ruimtes. Daarnaast experimenteren we met sensors in badkamerdeuren. De badkamer is een privacygevoelige ruimte. Daar wil je geen camera’s plaatsen. Maar door de beweging van de badkamerdeur te monitoren, krijg je wel goed inzicht in de tijd dat iemand zich daar bevindt. Als dat een bepaalde tijdsduur overschrijdt, kun je daar een alarm op instellen. Dan kan het zijn dat iemand gevallen is of onwel is geworden.’

Verkerk Groep
Verkerk Groep
Adres: Molenvliet 1, 3335 LH Zwijndrecht
Website: https://www.verkerkgroep.nl/nl/
Social media: