Healing environment in zorgcomplex Nieuw Graswijk

Healing environment in zorgcomplex Nieuw Graswijk

  • Lees ook: Slimme leefcirkels voor ouderen

In Assen is een nieuw zorgcomplex gebouwd voor jong dementerenden en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Strukton Worksphere verzorgde voor dit gebouw de installaties, en heeft er alles aan gedaan om een healing environment te creëren.

De bewoners van zorgcomplex Nieuw Graswijk in Assen zijn mensen die vaak midden in het leven staan, maar door hun hersenletsel of dementie bijzondere behoeften hebben. Bij het bouwen van deze nieuwe locatie is gezocht naar de balans tussen een prikkelarme omgeving, maar wel één die de bewoners stimuleert actief te blijven en zo zelfstandig mogelijk te leven. Het gebouw is met hr+++-glas extra goed geïsoleerd, waardoor ook geluid van buiten zo veel mogelijk wordt gedempt. Omdat het dag- nachtritme voor de bewoners heel belangrijk is, is het gebouw uitgerust met verlichting die een zo natuurlijk mogelijk licht geeft, passend bij het moment van de dag.

Bewoners moeten niet het gevoel hebben dat ze zijn opgenomen in een verpleeghuis

Veiligheid voorop bij zorgcomplex

Omdat de bewoners dementerend zijn of hersenletsel hebben, is het belangrijk dat het gebouw extra veilig is. In de badkamers van de bewoners zijn waterkranen met een temperatuursensor geïnstalleerd, zodat bewoners zich niet kunnen branden aan de douche of het badwater. Verder zijn de deuren selectief af te sluiten. Hierdoor kunnen bewoners niet verdwalen, maar hebben ze ook niet het gevoel opgesloten te zitten.

Vertrouwd en zelfstandig

Een vertrouwd gevoel is heel belangrijk voor de bewoners van Nieuw Graswijk. Hun leven is door hun ziekte ingrijpend veranderd, en bij de bouw van het complex is daarom geprobeerd een zo huiselijk mogelijk gevoel over te brengen. Bewoners moeten niet het gevoel hebben dat ze opgenomen zijn in een verpleeghuis, maar dat ze zo zelfstandig mogelijk wonen in een aangepaste omgeving.

Om het gevoel van thuiskomen te versterken wordt in 2016 een pilotproject met voordeurherkenning uitgevoerd, waarbij de voordeur van de bewoners wordt voorzien van een foto van de ‘oude’ voordeur van het huis waar de bewoner vroeger woonde. Verder zijn hulpmiddelen zo veel mogelijk weggewerkt, de tilliften zijn bijvoorbeeld geïntegreerd in het plafond.

Healing environment

Met deze ingrepen is geprobeerd een ‘healing environment’ te creëren, waar bewoners zo min mogelijk stress ervaren. Ook in de bouw van het complex is dit te zien: er is bewust voor gekozen de gangen in een achtvorm te laten lopen, in plaats van in rechte lijnen met hoeken. Deze rondingen geven bewoners een prettiger gevoel dan de lange rechte gangen die je vaak in verpleeghuizen ziet.

Ook kunnen bewoners door de achtvorm oneindig blijven wandelen, iets wat deze doelgroep vaak prettig en rustgevend vindt. Ook in de tuin zijn looproutes aangelegd waar bewoners kunnen wandelen, zonder zich beperkt of belemmerd te voelen. In het filmpje een impressie van de tuin, waar naast looproutes ook allerlei toestellen zijn geplaatst die de bewoners stimuleren om te bewegen.

Strukton Worksphere
Strukton Worksphere
Adres: Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht
Website: www.struktonworksphere.nl/
Social media: