Het Dorp 2.0: unieke samenwerking in technologische proeftuin

Het Dorp 2.0: unieke samenwerking in technologische proeftuin

  • Lees ook: Hoge ambities voor Het Dorp

Ruim 50 jaar na de luisterrijke opening gaat de woongemeenschap­wijk en zorginstelling Het Dorp bij Arnhem op de schop. Zorgorganisatie Siza wil van het vernieuwde Het Dorp weer een voorloper maken met baanbrekende ideeën over gehandicaptenzorg. SPIE werkt met verschillende partijen samen in de zogenoemde Academy Het Dorp, een kweekvijver voor ambitieuze, toekomstbestendige technologieën.

De vernieuwing van Het Dorp is méér dan het afbreken van verouderde gebouwen en het neerzetten van moderne woningen. In het eerste nieuwe gebouw, dat begin 2019 wordt opgeleverd, is een innovatiecentrum gepland, een kweekvijver en proeftuin voor bedrijven, wetenschap, overheden, zorgverleners en financiers onder de naam: Academy Het Dorp.

Het is een unieke wijze van samenwerken waarin de theoretische en praktische kennis van de verschillende partijen worden samengebracht en op elkaar afgestemd. Jorrit Ebben, hoofd innovatie van Siza, hoopt dat er uit de synergie een innovatieve slag­kracht voortkomt die van het vernieuwde Het Dorp nationaal en internationaal een voorbeeld maakt.

Toekomstbestendig

‘Vandaag hip, morgen ouderwets’, dat is volgens Ebben de bekende valkuil. ‘Een steen leg je vandaag neer en die blijft wel liggen. De technologie is een ander verhaal, daar moet een infrastructuur onder liggen die additief is. We willen vermijden dat we er, zeg over 2 jaar, achter komen dat ons platform niet aankan wat de technologie dan biedt.’

Dat SPIE zich officieel als eerste partij aansloot bij de Academy, is volgens Ebben niet meer dan logisch. ‘Hun kernwaarden sluiten aan bij die van ons en vullen ze bovendien aan. Zij zijn ook continu met vernieuwing bezig, innovatie waarin toekomstbestendigheid verankerd ligt.’

Eyeopener

‘Het is een van de grote uitdagingen’, zegt Han-Michiel Verroen, binnen SPIE verantwoordelijk voor business development van de afdeling healthcare. ‘Voor het nieuwe Dorp oplossingen aandragen die nú state-of-the-art zijn en die het daarna ook blijven. Er is al heel veel technologie beschikbaar, in heel veel vormen, maar hoe zet je dat consistent in én hoe houd je het ook nog betaalbaar?’

Daar komt volgens Verroen de 80/20-regel om de hoek kijken: ‘80 procent draait om de techniek, 20 procent om de inzetbaarheid ervan voor een specifieke cliënt. Als je louter een specifieke cliënt als uitgangspunt neemt voor de ontwikkeling van de techniek, maak je iets dat financieel heel lastig beheersbaar is.’

Het-Dorp-samenwerking-met-SPIE

Ebben: ‘SPIE weet dat die 20 procent finetuning nodig is, maar komt dus wel met een 80-procentoplossing. Voor mij en andere partijen in de Academy is dat een eyeopener. Alleen daarom al is deze samenwerking bijzonder.’

Mobiele ontsluiting

Verroen: ‘We denken met de partijen mee over de invulling van nieuwe technologieën en zijn bezig met de mobiele ontsluiting van data, via Private LTE.’

Al in het beginstadium was SPIE betrokken bij de aanleg van de glasvezelring. De flexibiliteit en mobiliteit van LTE zijn straks het fundament onder wat Ebben ‘de meedenkende woning en uiteindelijk het meedenkende dorp’ noemt. Ebben: ‘Technologie moet ervoor zorgen dat bewoners zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat wij ook leiden.’

Ervaringsdeskundigen

De bewoners participeren uitdrukkelijk in het innovatietraject, zij zijn immers ervaringsdeskundigen. Gijs van den Brink is één van hen. Na een hersenbloeding woont hij inmiddels 2,5 jaar in Het Dorp. Hij kent de nadelen van het ontbreken van goede technologische ondersteuning.

Van den Brink: ‘Omdat ik afhankelijk ben van anderen, moet ik voortdurend nadenken over planningen. Ik moet elke dag op dezelfde tijd opstaan, want dan is de verzorging er die me uit bed helpt.’

Hoe kun je als bewoner met allerlei ondersteuning zo min mogelijk hulp inroepen?

Verroen: ‘Alles rondom opstaan is één van de scenario’s waarover we met alle 6 of 7 andere partijen nadenken. In plaats van een planning vooraf zou je kunnen kiezen voor alarmering via bewegingssensoren.’ Ebben: ‘Of Gijs zet de wekker en het signaal stelt automatisch de planning bij. Dan is er sprake van samenwerking in plaats van eenrichtingsverkeer.’

Ultieme doel

De vraag waarover de partijen in de Academy Het Dorp zich buigen is uiteindelijk: hoe kun je als bewoner met allerlei ondersteuning zo min mogelijk hulp inroepen? ‘Dat gaat dus wel wat verder dan efficiënte alarmeringen maken’, zegt Verroen.

Zijn collega Jacco Saaman lichtte al eerder een tipje van de sluier op: ‘Denk bijvoorbeeld aan wasmachines waarbij de was door een robot wordt ingeladen, wordt opgehangen en wordt binnengehaald. Alles om het leefcomfort en de zelfstandigheid van de bewoners te vergroten.’

Het is een innovatie, zoals SPIE die inmiddels heeft gerealiseerd in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Ebben: ‘Het ultieme doel van wat we op de Academy leren met elkaar is dat we de technologie ook naar huis verplaatsbaar maken. Dan maakt het dus niet meer uit of Gijs in Het Dorp woont of elders.’

Bron: SPIE Nederland.

SPIE Nederland B.V.
SPIE Nederland B.V.
Adres: Huifakkerstraat 15, 4815 PN Breda
Website: www.spie-nl.com/
Social media: