Internet of Things: wat kun je er mee?

Internet of Things: wat kun je er mee?

  • Lees ook: 4 vragen over slimme monitoring door Feenstra

Het Internet of Things (IoT) is een begrip waar iedereen op zijn minst al eens van heeft gehoord. Maar wat houdt het begrip concreet in en wat kunnen we er mee?

IoT is feitelijk niets meer dan een containerbegrip voor alle ‘dingen’ die verbonden zijn met het internet. Door de verbinding kunnen deze apparaten informatie uitwisselen. De data die hierdoor beschikbaar komt, kunnen we weer gebruiken om apparaten, installaties en processen (volautomatisch) aan te sturen.

Voorbeelden van IoT-toepassingen die tot de verbeelding spreken zijn de thermostaat die naar een hogere temperatuur schakelt zodra de bewoner met zijn mobiele telefoon zijn huis nadert. Of de koelkast die zijn eigen voorraad registreert en bestellingen plaatst bij de online supermarkt als de voorraad onder een bepaald niveau zakt.

Apparaten worden slimmer

Dit zijn slechts 2 van de miljoenen voorbeelden van de wijze waarop we het IoT kunnen inzetten om apparaten en installaties slimmer te maken. Dat de bekendste toepassingen van IoT onderdeel uitmaken van (slimme) huishoudens is niet vreemd; smart homes vormen een belangrijke categorie waarvoor IoT wordt ontwikkeld.

Momenteel zijn er naar schatting al circa 1 miljard huishoudelijke voorwerpen en apparaten verbonden met het ‘internet der dingen’. Maar ook gebouwautomatisering heeft met een vergelijkbaar aantal IoT-toepassingen een groot aandeel in de markt van IoT.

Efficiënter beheer mogelijk

Lampen die zelf aangeven dat ze een maximaal aantal branduren hebben bereikt. Pompen en ventilatoren die hun draaiuren bijhouden en zelf een whatsapp-bericht sturen als ze onderhoud vragen. Het is een logische ontwikkeling, wanneer je bedenkt dat IoT kan bijdragen aan efficiënter beheer en onderhoud van de ruimtes in gebouwen en een vermindering van de energiekosten.

Beheer-op-afstand-Internet-of-Things
Bron: Sicco Pictures voor UNETO-VNI.

Ook andere sectoren, zoals verkeer, land- en tuinbouw en industrie, zijn intussen met een enorme inhaalslag bezig waar het gaat om het koppelen van slimme apparaten, installaties en machines aan het internet.

Sensoren die data verzamelen

Om een apparaat, installatie of machine op IoT aan te sluiten, is een internetverbinding voldoende. Om maximaal voordeel uit IoT te halen, moet het voorwerp echter aan nog een voorwaarde voldoen; het apparaat moet beschikken over een of meer sensoren die data verzamelen.

Gegevensuitwisseling wordt namelijk interessanter op het moment dat er meer data beschikbaar is om te analyseren. Sensoren verzamelen data op basis waarvan wij – of andere systemen – apparaten, machines en/of installaties kunnen aansturen. Bijvoorbeeld een machine die in werking treedt als het magazijn registreert dat bepaalde producten onder een vooraf bepaald voorraadniveau zakt of een wasmachine die gaat draaien zodra de energiemeter aangeeft dat de panelen op het dak voldoende zonnestroom opwekken.

Beveiliging IoT

Met de sterke stijging in de toepassing van IoT binnen woningen en gebouwen, komt er meer nadruk te liggen op privacy en veiligheid. IoT-specialist Peter Buelens verwacht dat ieder mens tussen nu en 2020 beschikt over wel 1.000 objecten die zijn verbonden met internet.

Een goede beveiliging van de data die deze apparaten versturen, is daarbij cruciaal. Zodra hackers de data van IoT-objecten kunnen onderscheppen en ontcijferen, dan kunnen zij deze informatie bijvoorbeeld gebruiken om in te schatten hoe en op welk moment zij het beste kunnen inbreken.

Versleuteling van de data die tussen de installaties, de apparaten en de servers wordt verstuurd, zorgt ervoor dat de informatie geheim blijft. Daarvoor is wel een gedegen ict-kennis noodzakelijk.

Techniek Nederland
Techniek Nederland
Adres: Bredewater 20, 2715 CA Zoetermeer
Website: https://www.technieknederland.nl/home
Social media: