HollandPTC: BIM en prefab voor superveilige protonenkliniek

HollandPTC: BIM en prefab voor superveilige protonenkliniek

  • Lees ook: Nieuwe OK’s: UMCU opereert met het oog op de toekomst

In Delft vond op dinsdag 4 juli de officiële overdracht plaats van HollandPTC. In dit poliklinische centrum voor protonentherapie – een van de eerste in Nederland – vindt ook wetenschappelijk onderzoek plaats. De bijzondere kliniek vroeg om bijzondere technische installaties, deze zijn gerealiseerd door de bouwcombinatie van TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en J.P. van Eesteren.

HollandPTC is het nieuwe poliklinische centrum voor protonentherapie en wetenschappelijk onderzoek in Delft. Hier kunnen vanaf eind 2017 patiënten met specifieke vormen van kanker behandeld worden met protonentherapie, een zeer precieze en begrensde vorm van bestraling. Op termijn kunnen er in HollandPTC 600 kankerpatiënten per jaar behandeld worden. Het poliklinische centrum in Delft is gebouwd in opdracht van een consortium van de TU Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum.

Opleiding van clinici

Het drie verdiepingen tellende centrum omvat twee behandelruimten, een speciale behandelruimte voor bestraling van oogtumoren, onderzoeksruimtes, kantoren en scholingsruimtes. HollandPTC krijgt namelijk ook een belangrijke rol in de opleiding van clinici (radiotherapeuten), klinisch fysici, radiotherapeutisch laboranten, promovendi en technisch personeel.

In de twee behandelruimtes staan zogeheten gantry’s: behandelapparatuur die 360° om de patiënt heen draait. De protonen worden opgewekt in een eigen cyclotron in het gebouw, een deeltjesversneller. Omdat er in HollandPTC met straling wordt gewerkt is het gebouw ‘om de techniek heen gebouwd’. Het cyclotron van 90 ton en de elk 280 ton wegende gantry’s vroegen om zulke specialistische kennis dat ze door de leverancier worden geplaatst.

Bouw HollandPTC

Muren van 4 m dik

Om dit te kunnen realiseren moest het gebouw voldoen aan zeer strikte voorwaarden. Zo is het beton op sommige plekken 4 m dik, zijn er geen rechte verbindingen van betonplaten te vinden maar zijn ze vertand geplaatst en is er 3,5 km aan kunststofleidingen, 600 m aan rvs-leidingen en 23 km aan databekabeling ingestort in het beton van wanden, vloeren en plafonds.

Om deze technische realisatie te faciliteren, is het complete gebouw eerst door het ontwerpteam en later door TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en J.P. van Eesteren integraal uitgewerkt in BIM. Hiervoor was een periode van 12 weken nodig, vanwege de hoge mate van complexiteit. De protonenkliniek bestond dus al in digitale vorm ver voordat de grondwerkzaamheden op de bouwplaats aanvingen.

Binnenkant HollandPTC

Prefab

Prefab speelde binnen dit project een belangrijke rol. Het leidingwerk is bijvoorbeeld volledig op rekken geprefabriceerd. Ook de technische ruimte werd volledig extern gemonteerd en vervolgens in grote prefab-onderdelen gedemonteerd. Deze delen zijn in het werk aangebracht in de helft van de normale bouwtijd.

Artist impression: De Jong Gortemaker Algra.

 

Croonwolter&dros
Croonwolter&dros
Adres: Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam
Website: https://www.croonwolterendros.nl/nl
Social media: